Home

Nieuws

Goed personeelsbeleid verdient zichzelf terug

Tijdens lezingen bij ThemaTuinen, georganiseerd door LTO Groeiservice, werd aangegeven dat bedrijven via hun personeelsbeleid veel zelf kunnen doen aan het imago van de sector.

“Bedrijven kunnen zelf veel doen aan het imago van de sector. Goed personeelsbeleid verdient zichzelf terug. Maar realiseer je als werkgever ook dat je risico’s loopt.” Dit gaven Bas Haanemaayer (Agro Care) en John Ammerlaan (plantenkwekerij Leo Ammerlaan) aan tijdens hun lezingen bij ThemaTuinen, georganiseerd door LTO Groeiservice, in samenwerking met Flynth adviseurs en accountants en Interpolis.

Open cultuur
Haanemaayer is personeelsfunctionaris bij tomatenkwekerij Agro Care. Binnen dit bedrijf is een open cultuur gecreëerd, met duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden. Er wordt veel aandacht besteed aan het aannemen van nieuw personeel, de communicatie met de medewerkers en de beloning. Het ziekteverzuim ligt hierdoor erg laag. Haanemaayer: “Maak tijd voor je personeel, dit verdient zichzelf terug.”

Veiligheid
Ammerlaan, eigenaar van Plantenkwekerij Leo Ammerlaan, maakte de aanwezigen bewust van de risico’s die glastuinbouwbedrijven lopen en de aansprakelijkheid als werkgever. Om ongelukken, claims en boetes van de arbeidsinspectie te voorkomen zijn bij deze plantenkwekerij diverse veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is afgesproken dat de verkeerswetgeving ook binnen het bedrijf van toepassing is (zoals rechts rijden) en zijn er strepen en zebrapaden aangebracht op de vloeren.

Repair Shuttle
Een ander veiligheidsaspect dat aan bod kwam, is de reparatie van ruiten. De ontwikkelingen in de kassenbouw maken dat ruiten steeds lastiger te repareren zijn. Tijdens de rondleiding was de Repair Shuttle te zien die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het veilig repareren van kapotte ruiten. Sectormanager van Interpolis Agro Willem Snoeker besprak de uiterst beperkte reparatiecapaciteit voor glas bij kassenbouwers. “Bij een grote stormschade gaan tuinbouwbedrijven zelf reparaties uitvoeren; vanuit veilig en verantwoord werken zijn daarom hulpvoorzieningen noodzakelijk. Deze voorzieningen zijn er veelal nog niet. Gezien dit risicoverhogend aspect wordt toepassing van hard glas in de hedendaagse kassenbouw een vereiste voor het behoud van de gewenste risicoafdekking.”

Onduidelijkheid
Uit de vragen die uit het publiek naar voren kwamen, bleek dat de regels rondom bedrijfsongevallen en het inhuren van ZZP-ers niet altijd eenduidig zijn, en dat boetes kunnen worden voorkomen als je als werkgever beschikt over de benodigde documenten.

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.