Home

Nieuws

Gasunie wil wettelijke regeling

Gasunie wil de vergoeding voor de aanleg van gasleidingen op landbouwgrond baseren op regels die ook worden gebruikt bij pacht of de Onteigeningswet.

Dat zegt de organisatie in reactie op onrust bij boeren over de aanleg van de leidingen. Voordeel van deze systematiek is dat niet de Gasunie of LTO de hoogte van de vergoeding bepaalt, maar dat deze wordt gebaseerd op wettelijke maatstaven, legt een woordvoerder van Gasunie uit. "De vergoeding moet inzichtelijk zijn en goed na te rekenen."

Gasunie zegt met LTO in een vergevorderd stadium te zijn om definitief afspraken te maken over de nieuwe werkwijze. Het betalen van een jaarlijkse retributie, zoals zes afdelingen van LTO Noord in Noord-Holland voorstellen, ziet Gasunie niet zitten. "De gasleidingen dienen een algemeen belang, omdat we op deze manier zorgen dat iedereen aardgas tot zijn beschikkging heeft. Inkomsten uit het gastransport vloeien terug naar de staatskas", zegt Gasunie.

Daarnaast stelt Gasunie dat de grond na de aanleg van de leidingen gewoon kan worden gebruikt. "Mochten boeren op een of andere manier toch schade ondervinden door de leiding, dan stellen we ze altijd financieel schadeloos", legt Gasunie uit. Gasunie werkt aan 500 kilometer nieuwe gasleiding, die van Noord- naar Zuid-Nederland loopt. Het eerste deel, in het noorden van het land, is op 1 oktober opgeleverd.

Eerder liet LTO Nederland weten dat ze nog in onderhandeling zijn over het nieuwe systeem. "Of we tot een akkoord komen valt nog te bezien", liet een woordvoerder van LTO weten.

Bron: AgD.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.