Home

Nieuws

Elco Brinkman port Greenport Nederland op

Het is belangrijk om haast te maken met het ontwikkelen van een een gouvernancestructuur en om een boegbeeld voor de tuinbouw te benoemen. Dat gaf Elco Brinkman, zelf boegbeeld van Bouwend Nederland, de stuurgroep van Greenport Nederland vorige week mee in zijn presentatie.

Brinkman gaf Greenport Nederland advies over de structuur van belangenbehartiging in de tuinbouw. Hij ziet veel overeenkomsten tussen de bouw en de tuinbouw. Beide sectoren zijn belangrijke economische spelers en de overheid is op alle niveaus voor beide sectoren een belangrijke gesprekspartner. Daar hoort volgens hem een stevig leiderschap bij evenals een slagvaardig en krachtig besturingsmodel. Een boegbeeld dat als aanspreekpunt fungeert voor het Rijk is belangrijk in de lobby, zo gaf Brinkman vorige week aan aan de stuurgroep Greenport Nederland. Hij gaf net als Nijkamp aan dat het belangrijk is om als sector een private club te hebben die als gesprekspartner met de overheid fungeert. Alleen dan kunnen snel de adviezen in het rapport Nijkamp worden opgepakt.

Elementen gebruiken
Elco Brinkman lichtte in zijn presentatie die ongeveer een uur duurde het proces toe dat Bouwend Nederland heeft afgelegd. Volgens Saskia Goetgeluk, manager van Greenport Nederland keek Brinkman naar de verschillen en overeenkomsten met de tuinbouw. "Brinkman meent dat de publiek - private samenstelling van Greenport Nederland het lastig maakt om echt te kunnen lobbyen. Bovendien leek het hem dat er meer structuur en meer eenheid binnen het netwerk nodig is. Het feit dat de hele keten is vertegenwoordigd, vindt hij daartegen zeer sterk, maar dat maakt het tegelijkertijd ook moeilijker om tot een eenduidig standpunt te komen. Brinkmans organisatie, Bouwend Nederland, is horizontaal georganiseerd; er zitten alleen aannemers in en geen andere schakels uit de keten. Brinkman heeft echter wel structureel overleg met de andere schakels in de keten, maar die zijn dus niet aangesloten bij de vereniging Bouwend Nederland."

Veel stuurgroepleden vonden het verhaal van Brinkman interessant, maar het model kan niet éen op één gekopieerd worden naar het tuinbouwcluster, aldus Goetgeluk. “Er zaten natuurlijk wel elementen in Brinkmans verhaal waarmee Greenport Nederland wat kan aan het bedrijfslevenkant.” Brinkman legde de tuinbouw in zijn presentatie geen structuur voor van hoe het zou moeten in de tuinbouw.

Druk op de ketel
Het streven is toch wel om begin volgend jaar een governancestructuur te hebben. Er zit druk op de ketel omdat in het voorjaar van 2011 de nota Bedrijfslevenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) er moet zijn en het ministerie tegen die tijd ook komt met haar innovatiebeleid. Goetgeluk: “Daar moet je als tuinbouwcluster als economisch topgebied natuurlijk duidelijk in komen te staan.”

Volgende week donderdag vergadert de stuurgroep Greenport Nederland over de governancestructuur. De verwachting is niet dat er dan al voor een structuur wordt gekozen. Goetgeluk: "De private sector binnen Greenport Nederland is gestart met haar oriëntatie op deze structuur en op de mogelijkheid van een boegbeeld." Er is echter nog geen profiel opgesteld voor het boegbeeld van de tuinbouw. Maar zo'n ‘boegbeeld’ heeft volgens Goetgeluk twee hoofdtaken: het uitwerken van de vier strategische thema's van Nijkamp en het voeren van de private lobby hierover en over andere zaken binnen het tuinbouwcluster.

Foto: René van den Burg

Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.