Home

Nieuws 1 reactie

Van Kooten: 'Tuinbouw heeft geen voormannen'

Olaf van Kooten, hoogleraar tuinbouwketens van Wageningen UR, heeft weinig vertrouwen in de voormannen van de Nederlandse tuinbouwsector. Dat zei hij afgelopen vrijdag tijdens een debat op de Horti Fair.

Van Kooten ging in debat met Greenery-teler Cor van Staalduinen over de stelling: een super-coöperatie met ketenregie is de redding van de tuinbouw. (zie ook webbericht: Keten is goed als teler de baas is.) Volgens Van Kooten is het een gebrek van de voedingstuinbouw dat de sector geen voormannen dult. "Maar de huidige voormannen van brancheorganisaties en productschap stellen ook niet zoveel voor", zo meent de hoogleraar. Cor van Staalduinen deelde de mening dat de sector behoefte heeft aan een sterke leider. "Probleem van organisaties als LTO is dat er alleen wordt gezocht naar compromissen." Van Kooten en Van Staalduinen erkennen dat er sprake is van een lastige situatie en de oplossing niet zomaar voorhanden is.

Bron: Groenten & Fruit  Auteur: Roger Abbenhuijs

Roger Abbenhuijs

Eén reactie

  • no-profile-image

    Handrie Tuinder

    Het ontbreekt aan voormannen die de kar willen trekken. Deze ontbreken niet alleen in organisaties als de LTO of het Productschap, maar net zo zeer in de politieke partijen, de gemeenteraden, provinciale Staten enz. Zonder sterke vertegenwoordigers kom je er niet; sterker nog wordt er altijd op je geschoten, want er wordt toch niet teruggeschoten...
    Zolang de tuinbouw zo verdeeld is als nu blijft het tobben!

Of registreer je om te kunnen reageren.