Home

Nieuws

Rabo: ‘Telers doen nog te weinig met franchise'

De initiatieven vanuit telers om aan de slag te gaan met het franchisemodel vallen tot nu toe tegen. Dat zegt Jorrit Dekkers, sectormanager tuinbouw van Rabobank Nederland. “Bij andere partijen zoals veredelaars en handelspartijen zien we verdergaande interesse. Telers moeten dus oppassen dat ze straks niet de franchisemodules van anderen ‘over zich heen gaan krijgen’. Telers moeten zelf veel meer het initiatief nemen.”

Dit was een van de conclusies van het vraaggesprek in het House of Technology & Innovations dat werd gehouden tussen Martien Penning van de Hillenraad en Jorrit Dekkers van Rabobank Nederland op de Horti Fair vandaag. Dekkers zegt dat het franchisemodel wel leeft bij telers, maar dat er nog geen stappen zijn ondernomen tot actie. Toch ziet de Rabobank het franchisemodel als een van de oplossingen voor de tuinbouw. “Blijkbaar maakt onbekend onbemind. Telers denken dat ze niet meer kunnen ondernemen bij een franchisemodel, maar ze moeten ook beseffen dat ze er veel voor terug kunnen krijgen.”

Bottle-necks
Als mogelijke bottle-necks waarom telers er nog niet aan beginnen, worden de mededingingsregels en GMO-subsidie genoemd. Maar beiden hoeven volgens Dekker geen probleem te zijn. “Als een telersvereniging ombuigt naar een franchise, dan levert GMO geen probleem op. Dat is misschien anders als telersverenigingen gaan samenwerken en een franchise opzetten.”

'Gebruik het projectenfonds'
Martien Penning pushte de Rabobankmanager om als bank ook meer actie te ondernemen om franchise bij telers en telersverenigingen van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld door er twintig procent van te financieren. Penning: “De Rabobank heeft een projectenfonds. Dat zou niet alleen op techniek gericht moeten zijn. Gebruik dat ook eens voor het opzetten van een franchisemodel.” Dekkers gaf aan dat het projectenfonds inderdaad daarvoor in de toekomst gebruikt zou kunnen worden.


Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.