Home

Nieuws

Calamiteit overkomt alleen de buurman

De glastuinbouw is onvoldoende voorbereid op calamiteiten. Deze stelling bleef kaarsrecht overeind tijdens het debat dat dinsdagmiddag plaatsvond in het House of Technology & Innovation op de Horti Fair. Bij telers overheerst de gedachte dat rampen alleen de buurman treffen.

De vier deelnemers aan de discussie waren het roerend eens dat het risicobewustzijn bij telers omhoog moet. Paprikateler Frank Hendriks constateert een passieven houding. Hij pleit voor een sturende rol van verzekeraars of wetgevers. “Wij hebben brand gehad, veroorzaakt door elektriciteit. Ik gun het niemand om eerste te ervaren, alvorens de situatie op het teeltbedrijf wordt verbeterd.” De oplossing ligt volgens Hendriks in het voortdurend uitdragen van de boodschap, via bijeenkomsten en vakpers.
Dick Hylkema, directeur van LTO Noord Glaskracht, is van mening dat je mag verwachten dat een ondernemer meegroeit met zijn bedrijf. “Dat geldt dan ook voor veilig werken en het werken volgens de arbocatalogus.” Volgens Hylkema schatten veel telers de risico’s onvoldoende in. In samenwerking met de vakbonden stelt LTO Noord Glaskracht een brancheprofiel op, waarin de hedendaagse risico’s voor een glastuinbouwbedrijf in beeld worden gebracht.

Grens bereikt
Ook Harm Maters van AVAG, de organisatie van tuinbouwtoeleveranciers, is van mening dat moderne tuinbouwbedrijven extra veiligheid vereisen. “Kassen worden hoger en de installaties vereisen meer onderhoud.” De grens van de veiligheid is al bereikt, meent Maters. “Toeleveranciers moeten veilig op een bedrijf kunnen werken. Bovendien is veiligheid essentieel voor de positie van de tuinbouw als aantrekkelijke werkgever.”
Willem Snoeker, waarschuwt namens verzekeraar Achmea Agro/Interpolis, dat hogere premies op termijn onvermijdelijk zijn als het bewustzijn onder telers niet verbeterd. Hij constateert dat installaties verouderen, al is dat niet altijd zichtbaar. “Er gaat veel mis in elektra.” Snoeker waarschuwt bovendien voor te weinig capaciteit op het moment dat de sector wordt geconfronteerd met een echte calamiteit. De stormschade van afgelopen zomer in Limburg is wat dat betreft een praktisch voorbeeld.

Bron: Groenten & Fruit  Auteur: Roger Abbenhuijs

Roger Abbenhuijs

Of registreer je om te kunnen reageren.