Home

Nieuws

‘Basiskwaliteit paprika juist verbeterd’

Aanscherping van kwaliteitsnormen in paprika zou in 2010 juist tot een betere basiskwaliteit hebben geleid, reageren telers enigszins gepikeerd op een kritisch appel van het KCB.

De kwaliteitsproblemen in paprika leidden in 2009 nog tot een verzoek om landelijke maatregelen. Steeltjesrot en staartjes zorgden voor de nodige problemen met retourzendingen tot gevolg. Ook in 2010 zou er nog veel aan te merken zijn op de kwaliteit van paprika, aldus het KCB.

Het was onder meer voor de overkoepelende organisatie DPA (Dutch Produce Association) reden om in september van 2009 met nieuwe kwaliteitsvoorschriften en aangepaste normen te komen. Volgens Ad Klaassen hebben die aanpassingen geleid tot succes.

De DPA-voorzitter spreekt van een opgaande lijn. Toch blijft kwaliteitscontroleur KCB kritisch en verdedigt kwaliteitsspecialist Peter Damen zijn standpunt dat er te weinig naar kwaliteit gekeken wordt.

Rassenevaluaties
Tijdens de rassenevaluaties zouden kilo’s de boventoon zouden voeren ten opzichte van de kwaliteitsaspecten. “Of 2010 beter is geweest dan 2009, kan ik niet goed verifiëren. Toch moet je concluderen dat we door het jaar heen met diverse problemen te maken hebben gehad.”

Volgens P8-voorzitter Thijs Jasperse kan de kwaliteit van het eindproduct slechts ten dele als verantwoordelijkheid bij de telers worden gelegd. “Factoren die daaraan ten grondslag liggen, liggen voor een deel bij de teler, maar ook voor een aanzienlijk deel bij hoe dat product verderop in de keten wordt behandeld.”

Lees de uitgebreide reacties in editie 40 van Groenten & Fruit (verschijnt 5 oktober).

Bron: Groenten & Fruit – Auteur: Brammert Waagmeester

Of registreer je om te kunnen reageren.