Home

Nieuws

Algenkweek voor biodiesel moet goedkoper

De kostprijs van biodiesel uit algen is op dit moment 3,5 keer zo hoog als biodiesel uit olie en twee keer zo hoog als brandstof uit koolzaad. Met investeringen in biotechnologie kan benzine uit algen volgens de Wageningen UR echter rendabel worden.

Vorige maand meldden de Wageningse milieutechnologen Rene Wijffels en Maria Barbosa dat de productie van biodiesel uit algenkweek binnen tien tot vijftien jaar rendabel kan zijn. De kostprijs van de algenproductie zou dan met een factor tien omlaag moeten.
De milieueconoom Justus WesselerWesseler heeft nu precieze cijfers. De kostprijs van biodiesel uit algen bedraagt op dit moment 52,3 euro per gigajoule energie, terwijl diesel uit koolzaad 36 euro kost en die uit olie slechts 15,8 euro per gigajoule.

Opschaling
Wesseler baseert de hoge kosten van algenreactors wel op cijfers van bestaande, niet de meest moderne en efficiënte, faciliteiten in Amerika. "Het afgelopen jaar is de omzetting van algen in biodiesel efficiënter en daardoor minder kostbaar geworden."
Wil biodiesel uit algen concurrerend worden met andere biobrandstoffen, dan moet de productiviteit van algenreactors gedurende vijftien jaar jaarlijks ten minste drie tot vier procent meer groeien dan de productiviteit van andere bioreactors.
Wesseler acht de kans vrij groot dat dit lukt, zeker bij opschaling van de technologie. Voorwaarde daarvoor is dat overheden en bedrijven blijven investeren in de ontwikkeling van algentechnologie.


Bron: Groenten & Fruit - Auteur: Peter Visser

Of registreer je om te kunnen reageren.