Home

Nieuws

Tomatenexport op VS zeker half jaar stil

De export van Nederlandse tomaten naar de Verenigde Staten ligt zeker een half jaar stil, verwachten partijen in de teelt en handel.

Volgens het Productschap Tuinbouw moet de sector hieruit leren dat telers en handel eigenhandig hygiëneprotocollen strikter moeten naleven.
De VS legt de export stil vanwege de aanwezigheid van de tuta absoluta in de Nederlandse teelt. Volgens de koepel voor afzetorganisaties DPA is hervatting van de uitvoer niet te verwachten voor de zomer. "Het eerste deel van het afzetseizoen missen we zeker", aldus secretaris Ad Klaassen.
De importstop voor paprika, die deze week werd ingetrokken door de VS, duurde twee maanden. In die tijd overtuigde de Nederlandse Plantenziektenkundige Dienst en sectorpartijen de Amerikaanse gezondheidsdienst Amphis van extra veiligheidseisen.
Die vergelijking gaat nu mank, denkt Klaassen. "Dat was één mot in één partij. Dit is een heel andere situatie." Dat zorgt ervoor dat de export langer stil zal liggen.

Tuta absoluta
De tuta absoluta (mineermot) was in vele Nederlandse pakstations aangetroffen. In vallen zijn er vele honderden aangetroffen het afgelopen jaar, verspreid over de belangrijkste Nederlandse teeltgebieden, veelal bij bedrijven met pakstations voor importtomaten.
Volgens het Productschap Tuinbouw toont de importstop goed aan dat fytosanitaire belemmeringen harder zullen drukken op de bedrijven in de glastuinbouw. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij de bedrijven zelf. "Telers en handelaren moeten beseffen dat het de eigen verantwoordelijkheid is om hygiëneprotocollen na te leven."
Volgens Klaassen is in Nederland alles gedaan om de verspreiding van tuta absoluta tegen te gaan. ”We moeten daarmee doorgaan en misschien strenger opereren." Ook DPA voorziet dat fytosanitaire regels vaker een drempel zullen vormen voor handel. De Europese commissie voert momenteel een evaluatie uit naar het eigen fytosanitaire beleid. DPA pleit voor adequate controle, maar zoveel mogelijk door de bedrijven zelf. De importstop van de VS verandert daar niets aan.


Bron: AGD

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.