Home

Nieuws

Spanjaard krijgt kleinste deel van de marge

Het Spaanse ministerie van Landbouw heeft onderzoek laten doen naar de waardeketen van groene paprika´s. Dit onderzoek werd gedaan in het kader van striktere toezicht dat de Spaanse overheid wil uitoefenen op de marges die door de verschillende ketenpartners worden toegepast.

Door alle schakels van de keten wordt gezamelijk een winst behaald van 20%, waarbij de teler procentueel hiervan het kleinste deel ontvangt: 0,6%; de retail de grootste: 12,2%. De netto-marge wordt in belangrijke mate bepaald door het productassortiment en het volume van de betrokken partijen. De studie wijst uit: hoe breder het assortiment en hoe groter het volume, hoe kleiner de marge op de paprika. De marge komt dan vooral van andere producten of uit het volume.

Het springt in het oog dat de kosten van het transport van het tuinbouwbedrijf naar het pakstation hoger zijn dan de winstmarge van de teler. Een relevant gegeven nu door enkele fusies in Almeria de aangesloten telers hun product bij andere pakstations moeten gaan aanleveren.

In de vuilnisbak
De kosten van sorteren en verpakken hebben een grote impact op de uiteindelijke prijs. Dat komt volgens de onderzoekers door de lage mechanisatiegraad van dit proces, omdat paprika´s bijzonder gevoelig zouden zijn voor butsen en schaven. Van alle aangevoerde paprika´s komt gedurende de keten 17 tot 22% in de vuilnisbak terecht, al zijnde niet verkoopbaar. Ook de verschillende wijze van verpakken leidt tot hoge kosten, al is dat voor de Spaanse consument minder relevant; 85% van de consumenten koopt ongesorteerd product.

Suggesties
De studie doet ook enkele suggesties waarmee de sector zijn voordeel zou kunnen doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlagen van de productiekosten per kilo, door een efficiëntere productie. De kostprijs voor de teler ligt nu tussen de 50 en 80 cent per kilo, afgeleverd bij het pakstation.
Een andere suggestie is het vernieuwen van de kassen, waardoor de toepassing van moderne technologie en mechanisatie van de teelt en oogst mogelijk wordt. Verder geven de onderzoekers de suggestie beter in te spelen op het gunstige klimaat om paprika´s te telen op momenten dat de markt niet verzadigd is. Maar ook het verbeteren van verwerken en voorsorteren op het teeltbedrijf waardoor de uitval verderop in de keten lager wordt en de kosten van sorteren en verpakken worden teruggebracht, is er een.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: René Rombouts

Of registreer je om te kunnen reageren.