Home

Nieuws

Signum toegelaten voor bladgewassen

Signum heeft een uitbreiding van de toelating gekregen in de bedekte teelt van diverse bladgewassen, als preventief fungicide tegen smet.

Het middel Signum, met als werkzame stoffen pyraclostrobin en boscalid, mag dankzij een derdenuitbreiding nu ook toegepast worden in bedekte teelten van sla, andijvie-achtigen, veldsla, radijs, rucola, rettich, daikon en kruiden.
De dankzij de inspanningen van LTO Groeiservice met de fabrikant tot stand gekomen derdenuitbreiding is gefinancierd door het Fonds Kleine Toepassingen (op basis van 50/50 financiering  door PT en LNV) en is aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere toelatingen. Hierbij worden gegevens over de werkzaamheid en fytotoxiciteit niet beoordeeld. Het gebruik van Signum in de erbij gekomen teelten gebeurt daarom op eigen risico van de teler. Advies is dan ook om vooraf een proefbespuiting uit te voeren. Het middel is bestemd voor de preventieve bestrijding van smet (Botryotinia fuckeliana, Rhizoctonia solani en Sclerotinia sclerotiorium).
 
Duurzame toelating nu beschikbaar
Na het wegvallen van Basamid bleef slechts een heel beperkt pakket aan middelen tegen bodemschimmels over. Toen in juni 2009 ook Rovral wegviel, was er voor veldsla zelfs helemaal geen bodemfungicide meer toegelaten.
Daarop heeft LTO Groeiservice een vrijstelling aangevraagd om Signum in de teelt van veldsla voor een periode van 120 dagen te mogen inzetten. Deze  is gehonoreerd. Projectmanager gewasbescherming Jeannette Vriend van Groeiservice: “Maar uiteindelijk willen we geen vrijstellingen, maar duurzame toelatingen regelingen.” Die is er met de nu gerealiseerde derdenuitbreiding gekomen voor de Signum-toepassing.
Er is geprobeerd zoveel mogelijk gewassen waarvan residustudies beschikbaar zijn nu aan te vragen, echter doordat de toelating snel noodzakelijk was,  lukte niet de onbedekte teelt van veldsla, rucola, kruiden, daikon en rettich nu mee te laten liften, mogelijk lukt dit in een vervolgaanvraag. Ook voor de chinese kool en oosterse bladkolen onder glas is Signum erg gewenst. Momenteel lopen hiervoor nog residustudies,
 
Ervaring veldsla
Gerrit Heij heeft Signum tijdens de vrijstellings-periode in de veldslateelt gebruikt. “Ik ben heel blij dat we Signum nu kunnen blijven gebruiken. Het werkt voortreffelijk. We zijn er erg dankbaar voor dat het ministerie echt goed zijn best heeft gedaan.”
Het middel wordt preventief ingezet. “Daarmee kunnen we smet en smeul onder de knie houden. Als je niets zou doen, en je krijgt toch ineens last van smet, dan loop je tegen de lamp. Dan zijn er geen toegelaten afdoende correctiemiddelen meer.”
Het verbaast Heij overigens dat destijds de Rovral weg viel. “We hebben zeer regelmatig residu-monsters laten nemen, maar Rovral heeft nooit problemen gegeven.”
 
Preventieve inzet
Bij sla, andijvie-achtigen, rucola en kruiden kan Signum al binnen één week na planten (na het aanslaan van de planten) preventief tegen smet worden ingezet. Schoffel niet meer na de behandeling. Wanneer de omstandigheden een grote kans op smet geven, dient de behandeling na 14 dagen herhaald te worden. Pas Signum maximaal twee keer per teelt toe. Wissel indien mogelijk zonodig af met een middel dat een ander werkingsmechanisme heeft. De dosering bedraagt 1,5 kilo per hectare. Beperk bij veldsla de behandeling tot één keer per teelt, zodra de eerste symptomen worden waargenomen.
De veiligheidstermijn is op 14 dagen gesteld, met uitzondering van veldsla en andijvie-achtigen, waarvoor een veiligheidstermijn van 21 dagen geldt.
 
Bron: gfactueel.nl – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.