Home

Nieuws

Meer regionale voedselketens gewenst

Een CDA-rapport pleit voor voedselketens die regionaler, en daarmee korter worden.

Regionale voedselketens maken de keten inzichtelijker. Dit verkleint de kloof tussen landbouw en samenleving. Bovendien is het goed voor het milieu. Deze aanbevelingen staan in een rapport van het wetenschappelijk instituut (WI) van het CDA over het platteland.
Het rapport ‘Versterken en verbinden’ wordt vandaag aangeboden aan minister Gerda Verburg. Het WI probeert op deze manier een lans te breken voor de groei van de markt voor streekproducten. Het rijk, maar ook lokale overheden, moeten deze ontwikkeling stimuleren. Dit pleidooi staat echter op gespannen voet met de voortgaande liberalisering en schaalvergroting in de landbouw.

Behoud landbouwgrond
Het rapport hecht een groot belang aan de rol die de landbouw speelt op het platteland. Vruchtbare landbouwgrond moet zoveel mogelijk behouden blijven, met het oog op de wereldvoedselvoorziening. Verder moet de landbouw meer worden ingeschakeld bij natuurbeheer. Bij de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur en Natura 2000 moet het beoogde aantal hectares niet dogmatisch worden vastgehouden, maar moet kwaliteit voorop staan.
 
Bron: AGD.nl

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.