Home

Nieuws

Europees pleidooi voor transparante agroketen

Minister Verburg heeft tegenover haar Europese landbouwcollega’s gepleit voor monitoring van voedselprijzen. Dat mag het bedrijfsleven overigens geen geld kosten.

De Europese landbouwministers kwamen afgelopen maandag bij elkaar om te praten over de sterke fluctuaties in voedselprijzen van de afgelopen jaren. Met name de sterke prijsdaling van voedselgrondstoffen na 2008, en het vertraagde effect op consumentenprijzen, roept veel vragen op.

Kunstmatig
Het duurde naar schatting zes maanden voordat de voedselprijzen op consumentenniveau werden aangepast. De Europese Commissie vermoedt dat levensmiddelenproducenten de prijzen kunstmatig hoog gehouden hebben.

De landbouwministers debatteerden over het functioneren van de voedselvoorzieningsketen. De Commissie hoopt dat er uit het overleg plannen komen om oneerlijke praktijken en misbruik van onderhandelingsmacht voorkomen, de transparantie vergroten, en concurrentie stimuleren.

Agroketen
Minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zei in haar bijdrage dat beter functionerende en meer transparante agroketens in het belang zijn van de consument. Ook de concurrentiepositie van de agrofoodsector zou hierdoor versterkt worden, verdedigde Verburg.

In het kader van transparantie pleitte Verburg voor de verdere ontwikkeling van monitoring van prijzen. De administratieve lasten van die monitoring mogen volgens haar niet bij het bedrijfsleven komen te liggen. Verburg schaart zich hiermee overigens achter de wens van het Europees Parlement, dat al in maart 2009 voor monitoring pleitte.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Brammert Waagmeester

Of registreer je om te kunnen reageren.