Home

Nieuws laatste update:18 jan 2010

Boete voor illegale arbeid effectief

De Arbeidsinspectie (AI) kan sinds 2005 direct een boete opleggen aan werkgevers die werknemers illegaal laten werken. Dit blijkt effectiever dan te handhaven via het strafrecht.

De afhandeling van de boete door de AI gaat sneller (lik-op-stuk-beleid) en door de standaard boetehoogtes en duidelijke procedures is het voor werkgevers vooraf bekend wat de gevolgen van een overtreding zijn. Dit schrikt werkgevers af. Ook zijn er minder werkgevers die voor een tweede maal een overtreding begaan. Dit staat in de evaluatie van de Wet Arbeid Vreemdelingen die Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag aan de Tweede Kamer stuurt.

Hoge boetes
Om te voorkomen dat werkgevers financieel voordeel hebben als zij illegalen aan het werk helpen, zijn sinds 2005 hoge boetes ingevoerd. Bedrijven die de regels overtreden krijgen een boete van € 8.000 per illegale werknemer. De boetes worden verdubbeld als er binnen 24 maanden opnieuw een overtreding wordt geconstateerd. Minister Donner onderzoekt binnenkort of (tijdelijke) stillegging van bedrijven of bedrijfssluiting door de AI haalbaar is om werkgevers die herhaaldelijk de wet over treden harder aan te kunnen pakken.

TWV weigeren
Voor de aanpak van werkgevers die herhaaldelijk de regels overtreden en een nieuwe vergunning aanvragen worden momenteel nadere regels opgesteld. UWV kan in de toekomst bijvoorbeeld een tewerkstellingsvergunning weigeren of intrekken als werkgevers de regels (blijven) overtreden. Dit staat in de notitie Herziening Wet arbeid vreemdelingen die minister Donner in september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Ton van der Scheer


Of registreer je om te kunnen reageren.