Home

Nieuws

Vijf miljoen voor telen los van de ondergrond

Bladgewassen, prei, aardbei, bloemkool, broccoli en asperges zijn de zes vollegrondsgroentegewassen die in aanmerking komen voor het geld dat LNV uittrekt voor de ontwikkeling van teeltsystemen los van de grond.

In juli zegde het ministerie van LNV in het totaal voor de komende vijf jaar vijf miljoen euro toe voor de ontwikkeling van teeltsystemen los van de grond in de opengrondssectoren. Met de nieuwe teeltsystemen moet emissie van onder andere gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar de grond worden voorkomen. Het doel is om systemen te ontwikkelen die een rendabel alternatief zijn voor telers die nu de gewassen nog in de grond telen.

Januari projecten bepalen
De vijf miljoen moet verdeeld worden onder vijf verschillende sectoren: vollegrondsgroente-, boomteelt-, fruitteelt-, zomerbloementeelt-, en bloembollensector. Volgens projectleider Janjo de Haan zal in januari duidelijk worden voor welke gewassen het geld wordt ingezet. Voor de vollegrondsgroentegewassen staan daarbij de bladgewassen, prei, aardbei, bloemkool, broccoli en asperge in de picture. In januari zal een begeleidingscommissie zich buigen over een voorstel voor verdeling van het geld. Uiteindelijk neemt LNV dan een beslissing.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.