Home

Nieuws laatste update:20 jan 2009

Meer vroege meeldauw in tomaat

Als gevolg van de langdurige vorstperiode komt dit jaar in tomaat meer meeldauw voor aan het begin van de teelt dan andere jaren, constateert gewasbeschermingsspecialist Astrid van der Knaap van Koppert.

De grote verschillen in temperatuur en relatieve vochtigheid waren ideale omstandigheden voor de kieming van schimmelsporen en verdere uitgroei. Perioden met hete verwarmingsbuizen en lagere luchtvochtigheid overdag werden vaak afgewisseld met koude en vochtige nachten.
Het is verstandig om voordat de eerste natuurlijke vijanden worden inzet iedere nacht volop te zwavelen, adviseerde Van der Knaap tijdens de door LTO-Groeiservice georganiseerde tomatenavond in Kwintheul. Voor de periode daarna moet voorzichtiger worden omgegaan met zwavelen om de opbouw van bijvoorbeeld de Encarsia- en Macrolophus-populatie niet negatief te beïnvloeden.

Koppert ontwikkelde een urenschema voor veilig zwavelen dat gekoppeld is aan de inzetschema’s van biologische bestrijders. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘hotbox’- (60 Watt) en ‘Nivola’- (100W) verdampers. Het aantal branduren van ‘hotbox’ ligt hoger. Voor een goede verspreiding dienen er minstens 15 verdampers per hectare te hangen. Na 120 branduren dient de zwavel ververst te worden en de brander gecontroleerd. Verder adviseert Van der Knaap liever iedere nacht te zwavelen dan om de nacht met de dubbele brandtijd.

Bron: DeGroentenenFruit.nl - Auteur: Gerard Boonekamp

Of registreer je om te kunnen reageren.