Home

Nieuws laatste update:26 aug 2009

LEI twijfelt aan nut ketensamenwerking

In het rapport ‘Prijsvorming Glastuinbouw’ zet het LEI vraagtekens bij de mogelijkheden van aanbodbundeling door telers en bij een eerlijke verdeling van de gecreëerde toegevoegde waarde in de glasgroenteketen.

Het LEI deed het onderzoek in opdracht van landbouwminister Gerda Verburg, die vorige week al een tipje van de sluier oplichtte. Het gisteren verschenen rapport schetst een beeld van snel in getal afnemende en in omvang groeiende retailers, die de laatste tien jaar de macht in de groenteketen in Nederland en Europa naar zich hebben toegetrokken. Een van de gevolgen is dat de keten korter en efficiënter is geworden, gecentreerd rond de distributiecentra van de supers. Met die betere ketenafstemming is efficiëntiewinst behaald. Maar dat ging niet noodzakelijkerwijs gepaard met een eerlijke verdeling van de gecreëerde toegevoegde waarde. “In de praktijk wordt de verdeling waarschijnlijk beslecht door het recht van de sterkste”, aldus het rapport.

Greenery niet succesvol
Dat de sterkste niet de telers en haar coöperatieve afzetorganisaties zijn, wordt in het rapport duidelijk neergezet. “The Greenery is onder andere opgericht om tot aanbodbundeling en de organisatie van 'countervailing power' (tegenwicht, red.) te komen. De poging om 'countervailing power' te organiseren onder de vlag van The Greenery is niet succesvol geweest, to put it mildly.” Gezien de beperkte bereidheid tot winstdeling is volgens het LEI “het pleidooi vanuit de normatieve management-theorie om vooral aan ketensamenwerking te doen enigszins misleidend geweest.” De onderzoeker ziet alleen kans op succesvolle aanbodbundeling door groentetelers “als voorkomen kan worden dat telers, handelaren en inkopers van de supermarkten opportunistisch op elk gat in de markt springen.”

In een eerste reactie op het rapport is handelskoepel Frugi Venta slecht te spreken over de manier waarop aan moeilijk vergelijkbare cijfers conclusies zijn gekoppeld. Aan de economische realiteit van de gevolgen van groeiende overproductie wordt te weinig aandacht besteed.

Volgende week in Groenten & Fruit en Vakblad AGF meer over de visie van Frugi Venta op de groente- en fruitketens.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.