‘Schakelen en terugschakelen in je teeltstrategie’

Baseer je teeltstrategie niet op het verleden, stuur op huidige ontwikkelingen en condities. Blijf schakelen.

Velen verlangen terug naar de tijd voor corona en dat menige maatregel wordt teruggedraaid. Toch zullen er veranderingen zijn van blijvende aard. Er zal weer geschakeld moeten gaan worden. Schakelen, iets wat vaak te laat gebeurt. Zo ook deze zomer.

De afgelopen zomer leek weer op een gewone Nederlandse zomer, geen lange tijd met hoge temperaturen en op tijd een bui of onweersbui. Anders dan de afgelopen jaren, waar droogte en hoge temperaturen het weerbeeld beheersten. Veel telers hebben hun teeltstrategie daarop aangepast. Ook in teeltevaluaties zijn punten benoemd die of wel of niet goed gegaan zijn onder die nieuwe condities.

Meer suzuki-fruitvlieg en Mucor in gewassen

Dit jaar was echter anders; er is op veel plaatsen te laat of zelfs niet geschakeld. Het kasdek krijten heeft dit jaar minder voordeel gegeven, soms zelfs nadelig gewerkt. Het niet doorhalen of bladplukken bij doordragers heeft negatieve gevolgen gehad, veel problemen met botrytis. Momenteel neemt de druk van de suzuki-fruitvlieg en Mucor toe in gewassen waar niet geschakeld is. Daar waar telers over voldoende personeel beschikten, is wel in allerijl blad geplukt. De trossen zijn goed gelegd, wat de kwaliteit ten goede is gekomen.

Beslis nu niet om het gras voor volgend jaar kapot te spuiten, wie weet is er dan weer een zomerse zomer!

In de dichte stellingstructuren met gras eronder is tijdens een groot deel van de zomer het klimaat te vochtig geweest. Het gras kort houden en slechter verzorgen is dan de oplossing. Tijdens de afgelopen zomers was dit juist een groot voordeel. Beslis dan nu niet om het gras voor volgend jaar kapot te spuiten, wie weet hebben we dan wel weer een zomerse zomer! Zo kunnen nog enkele voorbeelden gegeven worden.

Elk teeltjaar is anders

Hiermee wil ik enkel aangeven dat ieder jaar op zichzelf staat. De teelt moet je sturen op de ontwikkelingen en condities die op dat moment spelen, niet op basis van het verleden of een blueprint. Het blijft schakelen!

Of registreer je om te kunnen reageren.