weblog

‘Rechter of krommer’

Als burgers of ondernemers er met de overheid niet uitkomen, dan kunnen ze altijd nog naar de rechter. Maar of dat ook daadwerkelijk tot het rechttrekken van kromgetrokken regelgeving leidt, is een tweede. De rechter is er namelijk vooral om te kijken naar een juridisch correcte uitvoering van onze wetten en regels.

Dat heeft ertoe geleid dat we in een stikstofcrisis terechtkwamen. Het heeft de overheid met de neus op de eigen CO2-regels gedrukt. Maar het kan er ook toe leiden dat we elk jaar weer moeten aantonen dat water nat is.

Faunabeheer

Dat laatste althans verzucht een regionale LTO-bestuurder in het verhaal dat in de nieuwe editie van Groenten & Fruit te lezen is over het gedoe rond faunabeheer in Gelderland. En nee, dat gaat niet over kroondomein ’t Loo waar koning Willem-Alexander dit jaar nog graag een jaartje zonder pottenkijkers aan faunabeheer wil kunnen doen.

Fruitteler Kees van Hilten bekijkt de schade aan zijn peren. - Foto: Herbert Wiggerman
Fruitteler Kees van Hilten bekijkt de schade aan zijn peren. - Foto: Herbert Wiggerman

Schade aantonen

Het gaat over wel of niet kraaien mogen afschieten als die voor grote economische schade zorgen in boomgaarden en op akkers. Schieten mag pas als de provincie een vrijstelling geeft van de wettelijke bescherming van vrijwel alle in Nederland voorkomende diersoorten, waaronder ook kraaien, kauwen en roeken. En de provincie mag pas een vrijstelling geven als met actuele schademeldingen is aangetoond dat er schade is.

Is het een natuurwet dat kraaien afgeschoten moeten worden, zonder dat moet worden aangetoond dat dat ook dit jaar toch weer écht nodig is?

Organisaties van dierenbeschermers genoeg om bij rechters aanhangig te maken wanneer provincies die vrijstellingen te makkelijk verlenen. Zoals deze zomer in Gelderland. De verzuchting van de LTO’er klinkt als een terecht verwijt. Maar ís dit water ook wel tot in lengte van jaren nat? Is het een natuurwet dat kraaien afgeschoten moeten worden, zonder dat moet worden aangetoond dat dat ook dit jaar toch weer écht nodig is?

Scherp houden

De vraag stellen is makkelijker dan hem zomaar beantwoorden. Gelukkig hebben we daar onpartijdige rechters voor, die niet alleen ondernemers, maar ook ambtenaren en politici scherp houden.

Of registreer je om te kunnen reageren.