weblog

‘Het moet echt groener’

Shell kreeg vorige week om de oren van de rechter. En de hele energiewereld kreeg om de oren van het eigen Internationaal Energie Agentschap. Wachten tot de rest beweegt – of zoals Shell het uitdrukte in reactie op de uitspraak van de Haagse rechter: ‘Wij bewegen mee met de samenleving’ – dat is niet genoeg.

In dezelfde afgelopen twee weken deden bovendien zogeheten activistische beleggers bij Shell en nog meer bij Exxon en Chevron van zich spreken. Bij Shell was het nog een verrassend grote minderheid, bij de andere twee fossiele reuzen zelfs een meerderheid die tijdens de aandeelhoudersvergadering de bestuurders tot grotere stappen aanmaanden.

Dagen van wegduiken en afwachten voorbij

Nu niet alleen landen, maar ook bedrijven gehouden lijken te kunnen worden aan het Parijse klimaatakkoord, zijn de dagen van wegduiken en afwachten en hopen dat de buurman de klimaatkastanjes uit het vuur haalt voorbij. Kan dat ook voor de land- en tuinbouw gevolgen hebben?

Glastuinbouw koos al eerder vlucht naar voren

De glastuinbouw koos al veel eerder dan de Shells en de zware industrie de vlucht naar voren. En kreeg daar bij de totstandkoming van het Nederlandse klimaatakkoord ook alle lof voor. De zelfopgelegde tussendoelen op weg naar nul emissie in 2050 waren ambitieus. Maar ondertussen werd gas goedkoper en goedkoper. En door de ODE werd elektrificatie van de kas nóg wat onaantrekkelijker en zijn wkk’s weer volop gaan brommen.

De grote vraag is nu hoe lang het nog bij juridische uitspraken, aandeelhoudersresoluties en beleidsvoornemens blijft

Dwingende maatregelen

Het moet nu écht groener, vindt de rechter en vinden beleggers. En ook al is links in bijna heel de wereld politiek in het defensief, ook de meeste politici zeggen dat ze dat vinden. De grote vraag is nu hoe lang het nog bij juridische uitspraken, aandeelhoudersresoluties en beleidsvoornemens blijft. Of dat sectoren en bedrijven nu en de komende jaren echt dwingende maatregelen voor de kiezen zullen krijgen.

Overheden aan regelknoppen

Getuige de ODE luistert dat nauw: sturend beleid stuurt nu en dan net de verkeerde kant op. Maar aangezien de markt tot nu toe sowieso alleen maar de niet-groene kant op lijkt te werken, zullen overheden aan hun regelknoppen moeten gaan draaien. Ondernemers gruwen er doorgaans van, maar zullen zich op méér regels moeten voorbereiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.