commentaar

‘PAS-melder schietschijf van juridische vechtersbazen’

Weer ligt de vergunningverlening stil. Drie nieuwe uitspraken van de Raad van State hebben grote impact.

Nu moet het hier toch weer over stikstof gaan. Want opnieuw is er van alles aan de hand, en het is niet allemaal positief nieuws. Opnieuw drukt de Raad van State haar stempel op de actualiteit. Drie nieuwe uitspraken hebben grote impact.

Uitspraak 1: stop op doortrekken snelwegen

Eerst de uitspraak dat de A15 nog niet doorgetrokken mag worden omdat ook stikstofeffecten op meer dan 5 kilometer meegerekend moeten worden, net als in de veehouderij. Hier zit een positieve kant aan, gerechtigheid! Maar meer dan een ‘gedeelde smart halve smart’ levert het niet op. Het kan betekenen dat voor wegenbouw meer (landbouw)stikstof nodig is.

Overigens valt het met de run op boerenstikstof nog reuze mee, blijkt uit een inventarisatie van de ontluikende markt voor stikstofrechten. Het aanbod overtreft de vraag ruimschoots.

Uitspraak 2: geen vergunning voor intern salderen

De tweede uitspraak oogt leuk, maar bevat een stevige instinker: voor intern salderen is geen vergunning nodig. Gevolg van een wetswijziging. Hoera? Nou nee. Je bespaart leges en rompslomp, maar dat gaat ten koste van de rechtszekerheid. Het debacle met de PAS-melders is nog lang niet opgelost. Het zou bizar zijn als hier nu een nieuwe groep vergunningvrije (lees: vogelvrije) ondernemers ontstaat. Provincies zitten met hun handen in het haar en de vergunningverlening ligt weer eens stil.

Uitspraak 3: gegevens PAS-melders openbaar maken

De derde uitspraak bepaalt dat gegevens van PAS-melders openbaar gemaakt worden, waarmee die kwetsbare groep helemaal speelbal en schietschijf dreigt te worden van juridische vechtersbazen.

Voor de PAS-melders en andere vergunninglozen is de nieuwe stikstofwet belangrijk. Hun legalisering is hiervan niet afhankelijk, maar wordt er wel mee geborgd. Tegelijk bevat die wet zaken die op den duur een nieuw probleem kunnen vormen. Denk aan een ambitieus doel dat in 2035 driekwart van de natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde zit. Niemand weet of en hoe dat haalbaar is.

Het stikstofmoeras is eerder een kwestie van systeemfalen dan van persoonlijk miskleunen

De Eerste Kamer heeft de behandeling van de nieuwe stikstofreductiewet uitgesteld. LTO legde afgelopen week aan de leden uit dat voortgang nu het zwaarst weegt, en dat ze dus voor de wet is, liefst in aangepast vorm.

Dat wordt over x jaar dus opnieuw gedoe bij de Raad van State. Die rechters kun je dat niet kwalijk nemen, zij doen hun werk. De politici kun je het persoonlijk ook amper euvel duiden, dat zou veronderstellen dat ze beter hadden gekund. Het stikstofmoeras is eerder een kwestie van systeemfalen dan van persoonlijk miskleunen. Grote vraag is: komen we hier ooit uit?

Of registreer je om te kunnen reageren.