commentaar

‘Er zijn meerdere tinten grijs’

De consument is een veelkoppig monster, met diverse eisen en voorkeuren, verpakt in uiteenlopende prijsklassen en porties.

Op verschillende momenten varieert dit wensenpakket, c.q. is de samenstelling onderling uitwisselbaar. Om dit spanningsveld hangt een maatschappelijk, politiek debat. Ingegeven door serieuze bedreigingen als klimaat, maar zeker ook door ideologisch motieven.

Discussie

Zet twee mensen bij elkaar, en je hebt discussie. In het gunstigste geval. Te vaak blijft het bij uitwisseling van standpunten. Ieder heeft zijn eigen gelijk. Vaak kan dit ook: er zijn meerdere tinten grijs. Het gaat om respect voor elkaars keuze, zonder direct te (ver)oordelen.

Zet twee mensen bij elkaar, en je hebt discussie. In het gunstigste geva

Gangbaar versus biologisch

Collega Joost Stallen bracht twee tegenpolen bij elkaar: vollegrondstelers Huib Rijk en Peter Verschuren, gangbaar versus biologisch. Beiden met een eigen kijk op de wereld. In de kolommen van Groenten & Fruit kruisten zij al eens de degens.

Aan tafel in Biddinghuizen praten twee gedreven vakbroeders. Elk vanuit zijn eigen vertrekpunt – voedsel voor 7 miljard mensen en milieu – spitst de discussie zich toe op de definitie van ‘duurzaam’. Die discussie wordt niet beslecht. Dat kan ook niet. De inzichten veranderen met de tijd. Waar het om gaat, is om voldoende flexibiliteit te houden.

Kwart areaal biologisch

Neem de pretentieuze Brusselse doelstelling dat in 2030 een kwart van het Europese areaal biologisch moet zijn. De markt is er vooralsnog niet. In Nederland ligt dit aandeel maar net boven de 3%, gemiddeld in de EU 7,5%. En wat de denken van initiatieven als PlanetProof? De huidige gangbare teelt schuift op. ‘Duurzaam’ is allang geen exclusieve claim van de biologische sector meer. Sterker, op een aantal criteria scoort deze zelfs hoger.

‘Duurzaam’ is allang geen exclusieve claim van de biologische sector meer

Kringlooplandbouw

Neem kringlooplandbouw, het stokpaardje van minister Carola Schouten. Het blijft lastig om dit punt op de horizon te vertalen in concreet beleid. Beleid dat ruimte biedt aan diversiteit; de tijd geeft om te veranderen en vooral ook het speelveld niet verstoort. Grofweg driekwart van de Nederlandse producten vindt een bestemming over de grens.

Er moet ruimte in beleid blijven voor diversiteit. En dan ook hopen dat wat de burger met de mond betoogt, hij met de portemonnee belijdt.

Of registreer je om te kunnen reageren.