Energiemarkt: stabiele prijzen op wat hoger niveau

Gas en elektra op de dagmarkt kennen een licht stijgende prijs, olie is na het coronadal stabiel op het niveau van voor de pandemie.

Prijzen voor daggas gedragen zich net als de temperaturen de afgelopen week, licht oplopend naarmate het iets kouder werd en licht dalend als de temperatuur iets opliep. Transport van vloeibaar aardgas (LNG) gaat nog steeds richting Azië, schepen liggen in de rij om aan te leggen. In Europa is er voorlopig voldoende aardgas op voorraad en leverbaar via de pijpleiding.

Ssancties VS tegen Russische pijpleiding onzeker

De Nord Stream 2-pijpleiding, die Russisch gas onder de Oostzee door naar Duitsland gaat brengen, blijft ondertussen de gemoederen bezighouden. Vorige week, voordat de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden aantrad, zei het Duitse ministerie van Economische Zaken dat het op de hoogte was gebracht van Amerikaanse sancties tegen het Russische bedrijf die de pijpen legt met de boot Fortuna. Met nog 150 kilometer te gaan hoopt het Russische staatsbedrijf Gazprom het project toch binnenkort af te kunnen ronden.

Verwachting gas: prijs korte termijn is onzeker door weersinvloeden, langetermijnprijs is stabiel.

Relatief hoge dagmarkt elektra

De productie van elektra met kolencentrales van de schoonste generatie, gaf Nederland jarenlang een stabiele aanvoer van elektra. De huidige situatie, waarin nog nauwelijks gebruik gemaakt wordt van deze centrales, is grillig wat betreft de productie en de aanvoer.

Het uitgangspunt voor het stopzetten van kolencentrales was dat er een alternatief zou moeten zijn. Het alternatief wordt geboden door interconnectoren naar Denemarken, Noorwegen, Engeland en opwekken van elektriciteit door zon en wind. Op dit moment zijn echter alle connectoren defect en de zon- en windproductie is niet altijd optimaal. Het gevolg hiervan is relatief hoge dagmarktprijzen voor elektra. De verwachting is dat twee interconnectoren op korte termijn weer in werking zijn waardoor de markt weer tot rust kan komen.

Ondertussen wordt de vraag naar elektra ingevuld door gascentrales die gestookt worden op daggas. De prijzen voor de langetermijncontracten zijn redelijk stabiel, mede doordat de gasprijzen voor de lange termijn ook geen grote koerswijzigingen kennen.

Verwachting elektra: prijs voor kortetermijncontracten hangt af van weersomstandigheden, langetermijncontracten stabiel of licht dalend.

Olieprijs onder druk

De vraag naar olie blijft kwetsbaar nu er steeds meer mutaties van het Covid-19-virus opduiken. Ondanks de onzekere vooruitzichten staat de koers voor ruwe olie op het niveau van voor de uitbraak van de coronapandemie. Waarschijnlijk is dit het gevolg van de recente productieverlaging van Saudi-Arabië en een zwakke dollar.

International Energy Agency heeft zijn prognose voor de wereldwijde vraag naar olie in 2021 verlaagd. Het verwacht echter nog steeds een scherpe opleving van de consumptie in de tweede helft van het jaar en de voortzetting van de wereldwijde voorraadopnames.

Verwachting olie: marktprijs is redelijk in evenwicht en lijkt dit niveau te kunnen handhaven.

Of registreer je om te kunnen reageren.