weblog

‘Ruimte in mededingingsregels’

Tuinders en supermarkten die in alle openheid afspraken willen maken over regels voor duurzame producten, hoeven volgens ACM niet bang te zijn voor een boete.

“Boetes zijn er voor heimelijk, geniepige afspraken om ons een oor aan te naaien. Als je te goeder trouw bent, krijg je geen boete.” Dat zei voorzitter Martijn Snoep van kartelwaakhond ACM eerder deze maand in de Volkskrant. Tuinders en supermarkten die in alle openheid afspraken willen maken over regels voor duurzame producten, hoeven niet bang te zijn voor een boete.

Het staat in de leidraad duurzaamheidsafspraken van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Het loopt vooruit op het nog niet in de Tweede Kamer besproken wetsvoorstel van staatssecretaris Mona Keijzer. Die ‘Wet ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ wil ketenpartijen de mogelijkheid geven hun initiatieven om te laten zetten in wettelijk bindende voorschriften.

‘Nog genoeg onbenutte ruimte’

Hoogleraar economie Barbara Baarsma refereert in een interview ook kort aan dit wetsvoorstel. Als het erom gaat om duurzaamheidsafspraken niet te laten sneuvelen vanwege mededingingsregels, is zij kritisch op het wetsvoorstel. Zij ziet nog genoeg onbenutte ruimte in het Europees landbouwbeleid en mededingingsrecht. Als voorbeeld haalt ze de mogelijkheid aan voor de vorming van een APO, een associatie van producentenorganisaties. Niet iets dat de tuinbouw niet onderzocht heeft. Het feit dat er in Europa maar zo weinig van dit soort al dan niet grensoverschrijdende samenwerkingen is gekomen, geeft wel aan dat de voordelen kennelijk niet opwegen tegen de nadelen.

Beschermen tegen goedkoper buitenlands product

Niettemin wordt duidelijk dat er zowel in politiek als bedrijfsleven wordt nagedacht over manieren om het algemeen belang in breedste zin te dienen. Niet alleen met het streven naar de allerlaagste consumentenprijs koste wat kost. Maar ook door bedrijven die ruimte zien om milieu, klimaat en gezondheid van mens en dier te eerbiedigen, voor hun extra inspanningen op dat vlak te belonen en ze te beschermen tegen goedkoper buitenlands product dat niet aan al die extra’s voldoet.

Of registreer je om te kunnen reageren.