Energieprijzen stijgen hier en daar weer

Gas blijft goedkoop, maar stroom en vooral olie hebben weer een stijgende trend te pakken.

De prijs van daggas is licht gestegen doordat er relatief veel verbruik is in gascentrales voor de opwek van elektriciteit. Ook de aanvoer is licht afgenomen. Daarentegen is de vraag over de gehele linie zeer zwak en worden de gasbergingen de laatste tijd in hoog tempo gevuld.

In Europa zijn de bergingen gemiddeld voor bijna 80% gevuld en in Nederland voor circa 70%. Voor wat betreft de langetermijncontracten is er een lichte opwaartse stijging geweest, die nog wel binnen de bandbreedte van een vlakke prijslijn valt.

Israëlische versus Russische pijplijn

Gas via een pijpleiding vanuit Israël naar het Europese vasteland is wellicht de grote reden voor de Amerikanen om de aanleg van North Stream II (gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland) tegen te werken. Hiermee proberen ze Rusland, die voor een groot deel afhankelijk is van gasinkomsten vanuit Europa, af te knijpen ten faveure van een sterkere Israëlische economie.

Om Israëlisch gas naar Europa te exporteren, heeft Israël begin 2020 met Cyprus en Griekenland een overeenkomst gesloten om een 1.900 kilometer lange pijpleiding aan te leggen, de EastMed-leiding. Deze loopt van Israël naar Cyprus, vervolgens via Kreta naar Griekenland van waar hij aangesloten moet worden op pijpleidingen naar Italië, Bulgarije en de rest van Europa. Hiermee lijkt Europa de speelbal te worden van grootmachten als Rusland en Amerika op het gebied van gasaanvoer.

Elektra licht omhoog

De koers van de langetermijncontracten voor elektra heeft na een forse daling in april een bodem gevonden en beweegt zich inmiddels al enige weken in een vlakke lijn, met af en toe een lichte stijging en daling. Afgelopen week was er weer een lichte stijging te zien. Wellicht als gevolg van gestegen koersen van steenkool en CO2-emissierechten.

De aanvoer van steenkool uit Rusland ondervond tijdelijk problemen, waardoor de prijs licht opliep. Verwacht wordt dat de prijs de komende tijd weer zal dalen omdat de aanvoerproblemen inmiddels verholpen zouden zijn. De emissieprijs zou een ander verhaal kunnen worden, omdat Brussel mogelijk meer geld wil binnenhalen met deze belasting om zo de energietransitie te kunnen bekostigen. Handelaren lopen hierop vooruit, in de hoop dat inderdaad zal gaan gebeuren.

Dagstroom blijft laag

De kortetermijncontracten zijn nog altijd laag en ondervinden minder opwaartse druk van de stijging van de CO2-emissierechten, omdat deze dagstroom veelal wordt geproduceerd met zon- en windinstallaties. Daardoor hoeven er voor de productie ook geen rechten worden aangeschaft.

Deal met Denemarken

Nederland heeft afspraken gemaakt met Denemarken over de inkoop van hernieuwbare energie. Het gaat hierbij om een overdracht van elektra, aldus minister Wiebes. Met deze overdracht voldoet Nederland aan de Europese klimaatdoelen voor 2020. In totaal wordt maximaal 16 TWh gekocht tegen € 12,50 per MWh. In 2020 moet Nederland voldoen aan de Europese doelstelling van 14% hernieuwbare energie, met de inkoop kunnen een ingebrekestelling, boete en dwangsom worden voorkomen.

De opbrengst wordt door de Denen geïnvesteerd in een project voor de productie van groene waterstof waarmee de overeenkomst ook voldoet aan de wens om de middelen in te zetten voor een duurzaam project dat bijdraagt aan de transitie in Europa.

Olieprijs omhoog door beurzen

Zolang de centrale banken fors blijven investeren in centrale economieën en beurzen, lijken economieën geen schade te ondervinden van coronamaatregelen. De beurzen blijven maar stijgen ondanks de, volgens kenners, grootste crisis sinds 1930. Deze kunstmatige ingrepen zorgen voor vertrouwen in de economie en daardoor ook voor vertrouwen in de vraag naar olie, waardoor de prijzen van olie blijven stijgen.

Ingrediënten voor neerwaartse druk zijn er wel, maar worden weggekeken door handelaren. Neerwaartse druk zou bijvoorbeeld moeten uitgaan van de Amerikaanse olievoorraden, die volgens cijfers van de Energie Informatie Administratie (EIA) ruim groter zijn dan analisten van tevoren hadden ingeschat.

Opec voorziet minder vraag

Oliekartel OPEC verwacht dat de vraag naar olie in de tweede helft van 2020 zal dalen met 6,4 miljoen vaten per dag. Dit bleek vorige week donderdag uit het maandrapport van het kartel. Voor heel 2020 voorziet het oliekartel een gemiddelde daling van de vraag naar olie met 9,1 miljoen vaten per dag, wat gelijk is aan de prognose die in mei werd afgegeven.

IEA verwacht afname overaanbod

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) houdt er rekening mee dat de vraag naar olie dit jaar gemiddeld met dagelijks 8,1 miljoen vaten zal krimpen. Voor het komende jaar wordt een dagelijkse recordtoename met 5,7 miljoen vaten voorzien. Het IEA schrijft verder dat het overaanbod op de oliemarkt de komende tijd zal afnemen door de productiebeperkingen van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland. Ook de lagere olieproductie in de Verenigde Staten zal helpen het overaanbod tegen te gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.