Beperkte impact van krimp olieproductie in VS

De energiemarkt mist impulsen voor afwijkende koersen. Terugval in olieproductie in de VS zet wel voorzichtig iets in gang.

De huidige koersen op de gasmarkt zijn al enige tijd stabiel en de vooruitzichten lijken hier nog geen verandering in te brengen. De prijs van olie is wel flink gestegen, maar vooralsnog reageert de prijs van gas niet op deze stijging. Dit is op zich niet vreemd, omdat de gasprijs ook niet heeft gereageerd op de extreme daling van de olieprijs tot zelfs naar een negatief niveau.

Dat de gasprijs nog niet reageert op de ontwikkelingen op de oliemarkt, lijkt echter een kwestie van tijd te kunnen zijn.

Vanuit Amerika wordt veel LNG geleverd aan Europa, maar als de schalie-olieproducenten hun hoofd niet meer boven water kunnen houden, zoals nu het geval is, dan zal het bijproduct, schaliegas, ook niet meer geproduceerd worden. Daardoor zou het aanbod hiervan kunnen afnemen.

Uit cijfers van de Energy Information Administration (EIA) in Amerika blijkt dat de export van LNG vanuit Amerika licht is afgenomen in vergelijking met voorgaande weken.

Stroomprijs stabiel laag

Daghandelsprijzen van elektra zijn nog altijd stabiel en laag, zolang de vraag licht lager is dan normaal en het aanbod van zonne- en windenergie royaal is.

Voor de langetermijncontracten geldt ongeveer hetzelfde wat betreft het stabiele niveau, maar daar zijn er andere onderliggende factoren die de prijs bepalen, namelijk de prijzen van kolen en CO2-emissierechten. Deze twee grondstoffen staan beide onder druk, maar komen nog niet echt in beweging.

De CO2-emissieprijzen bepalen voor een groot gedeelte de elektraprijzen en algemeen wordt aangenomen dat deze prijzen overgewaardeerd zijn. De vraag naar elektra is immers kleiner, momenteel, en de opwek door zon- en windinstallaties is zeer goed.

Kerncentrales Frankrijk

Een onzekere factor voor de mogelijke daling van de emissieprijs is het wel of niet volledig opstarten van de kerncentrales in Frankrijk. Deze kerncentrales zijn momenteel uit productie en kunnen niet of nauwelijks onderhouden worden als gevolg van moeilijke werkomstandigheden voor onderhoudspersoneel door coronaprotocollen.

Is waterstofmolen de toekomst?

In de Wieringermeer wordt gestart met de bouw van een waterstofmolen. Deze molen kan zowel elektriciteit als ook waterstof aan het net leveren.

De initiatiefnemers menen met deze waterstofmolen groene waterstof goedkoper te kunnen produceren door efficiëntie. Ook wordt hiermee de opslag van duurzame elektra bewerkstelligd en is er minder belasting van het elektranetwerk. Dit zou een opmaat kunnen zijn voor toekomstige windmolens.

Terugloop olieproductie

Welke van de drie grootste olieproducenten trekt uiteindelijk aan het langste eind, of eigenlijk, wie zal er het hardst getroffen worden?

Het zal wellicht de producent zijn die het minst mee kan veren met de financiële malaise van dit moment.

Saoedi-Arabië heeft het zwaar, maar zoekt de financiële flexibiliteit bij de bevolking door het verdrievoudigen van sommige belastingen.

Rusland laat de roebel devalueren, waardoor de verhandelde olie, die wordt afgerekend in dollars, in verhouding meer roebels opleveren.

De producenten in Amerika, veelal commerciële producenten, hebben geen mogelijkheden om belastingen te heffen of om een munteenheid te beïnvloeden, waardoor dit de hoek is waar de grootste klappen vallen.

Het gevolg hiervan is dat de Amerikaanse productie hard terugloopt, doordat schalieproducenten failliet zijn gegaan. Hierdoor zijn onder meer de Amerikaanse voorraden afgelopen week afgenomen en zo ook zijn in de laatste twee maanden het aantal productielocaties met ruim twee derde afgenomen.

Olieprijs flink gestegen

Door het wegvallen van een groot gedeelte van de Amerikaanse productie lijken handelaren dermate veel vertrouwen in de toekomst te hebben dat de prijs van olie flink is gestegen tot ruim $ 30 per vat ruwe olie.

Als de stijging doorzet, dan zal er ook in Amerika weer geld verdiend kunnen worden aan de productie van olie, waarna het aanbod weer flink opgevoerd zal kunnen worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.