weblog

‘Verdeling steunpakket tuinbouw is lastige puzzel’

Met de € 600 miljoen coronasteun voor de tuinbouw, begint het eigenlijke lobbyen pas.

Horecatelers die steun nodig hebben, weten nog niet waar ze precies recht op hebben. De bedrijven hoorden woensdag dat ze in principe recht hebben op compensatie van maximaal 49% van de omzetschade (tot en met mei) en dat € 600 miljoen beschikbaar is voor de sierteelt en bedrijven in het horecakanaal voor groente en fruit. Dat is een reddingsboei van formaat.

Echter, dat steunbedrag is niet gelabeld en moet eerst verdeeld worden over de verschillende deelsectoren. Hoe gaan de partijen die verdeling maken? Er zijn nog veel vragen over wat er precies onder de regeling valt en hoe daar aanspraak op kan worden gemaakt. Dus: wat gaat naar voedingstuinbouw? Wat krijgen handelsbedrijven? Krijgen telers ook steun als ze niet (alleen) aan horeca leveren, maar toch forse omzetschade lijden?

Markten gekoppeld

De markt is onoverzichtelijk. Een ijsbergslateler bijvoorbeeld die levert aan McDonald’s moet met overschotten de retailmarkt op. Waar wordt dan de schade geleden als de hele afzetmarkt voor ijsbergsla onder druk komt? En telers die al zelf horeca en retail bedienen? Die verliezen nu circa 40% omzet, maar een komkommerteler lijdt die schade de laatste weken ook. Deze teler levert voornamelijk aan supermarkten, maar een stuk van zijn afzet was ook horeca als een commissionair zijn product kocht voor grossiers. Dat is vervallen. Is dat ook horecaschade?

Het is bijna ondoenlijk hiervoor een helder onderscheid te maken tussen horeca en niet-horeca. Beide markten staan in verbinding, tenzij het om zeer gespecialiseerd horecaproduct gaat.

Verdeelsleutel

GroentenFruit Huis moet nu eerst een deel van de € 600 miljoen labelen voor voedingstuinbouw en daarover overeenstemming vinden met andere partijen als Glastuinbouw Nederland en Anthos (bollen). GroentenFruit Huis vertegenwoordigt teelt en handel. Hoe valt die verdeelsleutel?

Wat zou er gebeuren als alle bedrijven voor de omzetschade in maart, april en mei de berekening maken en dat vergelijken met de gemiddelde omzet over de laatste drie jaar? De kans is groot dat ook slatelers of komkommerbedrijven zitten bij de meest getroffen 400 bedrijven. Zij produceren door en gebruiken misschien geen deeltijd WW. Het wordt echt een lastige puzzel.

EU geeft niet thuis

Misschien helpt het als de EU afzetorganisaties meer ruimte geeft marktafspraken te maken over productie en prijs of interventie. Voorlopig hoeft de gangbare teler op dat vlak niet veel te verwachten van de EU, waardoor iedereen toch naar de Nederlandse steunmaatregelen zal kijken.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.