commentaar

‘Onzekerheden rondom Corona’

In de sierteelt voltrekt zich een rampscenario, maar ook de voedingstuinbouw lijdt forse schade.

De schade in de tuinbouw kan door de coronacrisis binnen 2 tot 6 maanden oplopen tot € 5 miljard. Een schrikbarend cijfer in een bizarre tijd. In deze periode is niks normaal. Achter de alsmaar oplopende cijfers over besmettingen en slachtoffers gaat veel leed schuil. Zonder twijfel heeft gezondheid de hoogste prioriteit. Heel veel, zo niet alles moet hiervoor wijken.

Laat onverlet dat de wereld doordraait. En dat in de schaduw van de strijd tegen het virus een (bedrijfs)economische ramp moet worden afgewend. Er komt ook een periode ná corona.

Rampscenario sierteelt en voedingstuinbouw

In de sierteelt voltrekt zich een rampscenario, maar ook de voedingstuinbouw lijdt forse schade. Nu nog vooral telers met een rechtstreeks afzet aan de horeca. Zoals Coppert Cress dat het juist van restaurants moet hebben. Dit geldt straks ook voor asperges. Het hoogseizoen nadert.

Het blijft ongewis wat de markt doet. In de afgelopen weken was er een run op groenten en fruit. Voor de prijsvorming is ook de afzet in Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk van belang. En wat komt er nog uit Spanje? Of elders uit de wereld? De grenzen zijn weliswaar open voor goederen, maar de controles vertragen en kosten geld.

Een eerlijke prijs bestaat niet

Steunpakket tuinders

Het kabinet roept op om tuinders een eerlijke prijs te betalen. Sympathiek, maar krachteloos. Een eerlijke prijs bestaat niet. De tuinder die om wat voor reden dan ook in problemen raakt moet het met het steunpakket doen. Dat overigens wel lof verdient. De kabinetsmaatregelen ten aanzien van kredieten, fiscus, rente en werktijdverkorting zijn royaal. Ook de banken laten zich met een uitstel van aflossingen van hun goede kant zien.

Seizoensarbeid

In de bespiegelingen over afzet en prijs gaat eerst oogst vooruit. In de Nederlandse kassen werken circa 80.000 migranten, twee derde van het totale personeelsbestand. In de open teelten nog eens dit aantal. Maar de meeste Polen, Roemenen of Bulgaren zitten thuis. Soms opgesloten in hun land vanwege reisbeperkingen, simpelweg ook om in deze crisis thuis bij familie te zijn. Arbeid wordt de komende tijd een probleem.

Voor een seizoensproduct als asperge en aardbei kan dit nijpend worden. Maar ook in andere reguliere teelten kan een hickup nu een na-ijlend effect verderop in het seizoen hebben. Hopelijk komt het niet zover.

Voor nu geldt de gezondheid, van ondernemer, familie en werknemers. De protocollen zijn scherp, niet voor niks.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.