hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier

‘Coronavirus drukt energiemarkt’

De koers van olie staat weer onder druk, mede als gevolg van het coronavirus.

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat het virus in kracht afnam, nadat in China het aantal besmettingen stabiliseerde, maar inmiddels lijkt de druk in andere landen toe te nemen, met een piek in Italië. Als gevolg van het coronavirus verwacht Saoedi-Arabië dat de vraag naar olie zal dalen. Om die reden is het koninkrijk in gesprek met Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten om de dagproductie met nog eens 300.000 vaten te verlagen, aldus de bronnen. De drie landen zijn samen goed voor de helft van de productie van het kartel. Vooralsnog lijkt Rusland nog altijd weinig genegen om de productie te verlagen.

Gasprijzen omlaag én omhoog

De prijzen van langetermijngas zijn licht aan het dalen, dit wordt gezien als een correctie op eerdere stijging. Inmiddels is al meer dan de helft van de stijging weer teniet gedaan. De stijging was niet in zijn geheel goed te verklaren, maar er wordt vanuit gegaan dat het een gevolg was van de recentelijk eventjes licht oplopende oliekoersen.

De kortetermijnprijzen zijn de afgelopen week licht opgelopen als gevolg van de uitval van LNG-transporten. De transporten hadden veel last van de storm, wat zelfs heeft geleid tot uitval van diverse leveringen. Ook in Noorwegen waren wat tijdelijke productieproblemen waardoor de aanvoer niet zeker was.

In 2019 groeide de wereldwijde vraag naar vloeibaar aardgas (LNG) met 12,5% tot 359 miljoen ton

LNG krijgt grotere rol

LNG-gigant Shell verwacht overigens dat de wereldwijde vraag naar LNG tegen 2040 zal verdubbelen naar 700 miljoen ton, naarmate de rol van gas bij het vormgeven van het koolstofarme energiesysteem groeit. In 2019 groeide de wereldwijde vraag naar vloeibaar aardgas (LNG) met 12,5% tot 359 miljoen ton, volgens de jaarlijkse LNG Outlook van Shell. Dat is een significante toename die de groeiende rol van LNG in de overgang naar een koolstofarm energiesysteem bevestigt.

Elektriciteit eerst omhoog toen omlaag

De prijzen van de langetermijncontracten zijn licht gestegen maar inmiddels is er ook weer een daling te zien. De stijging werd veroorzaakt doordat de productie van kolen door het uitbreken van het coronavirus stil was komen te liggen. In China is de kolenproductie langzaam weer op gang aan het komen in tegenstelling tot de vraag, waardoor er extra druk op de koers van kolen is komen te staan. In Europa lijkt een winter met kou steeds verder uitgesloten te zijn waardoor ook vanuit Europa geen opwaartse druk te verwachten is. De prijs van de daghandel is nog altijd relatief laag, mede door het grote aanbod van windmolens en de geringe vraag.

Een kernramp in een kerncentrale op thorium is uitgesloten

Groter draagvlak kernenergie

22% van de Nederlanders vindt dat kernenergie op grotere schaal moet worden toegepast, blijkt uit onderzoek van Dutch New Energy (DNE) Research. Het draagvlak voor de bouw van kerncentrales is daarmee verdubbeld ten opzichte van een jaar geleden.

Nederlanders staan wellicht ook steeds meer open voor thoriumcentrales. Thorium-kernenergie behoort tot een nieuwe generatie kernreactoren. Dit wordt gezien als veilig alternatief voor het uranium, dat in de huidige kerncentrales gebruikt wordt. Het verschil is dat in een thoriumreactor geen kernsmelting kan plaatsvinden, wat in een uraniumreactor wel het geval is. Daarom is een kernramp in een kerncentrale op thorium uitgesloten. Tevens ontstaat er bij een thoriumcentrale nauwelijks radioactief afval.

Waterstof opwekken op boerenbedrijf

Vanuit de hoek van wetenschappers wordt de roep om waterstof steeds groter. Ze adviseren om over te stappen op waterstof in combinatie met het plaatsen van zonnecollectoren op elk dak. Omdat onze bestuurders zich helemaal hebben ingegraven in zonne- en windenergie, blijft waterstof buiten beeld in Nederland. WUR en TNO starten in Lelystad het Fieldlab, een proefproject waar geëxperimenteerd wordt met kleinschalige opwekking van waterstof op boerenbedrijven met behulp van op dezelfde locatie geproduceerde zonne- en windenergie. In het project wordt ook de productie van waterstof op zee uit zonne- en windenergie nagebootst. Het ministerie van Economische Zaken financiert het vijfjarige project dat in de zomer 2020 van start gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.