weblog

Werkgeverslijn: ‘Extra aandacht voor communicatie’

Hoe irrationeel de zorgen van uw medewerkers ook lijken, neem ze toch serieus en bagatelliseer niks.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw zet november in het teken van communicatie in coronatijd. Door corona staat de communicatie tussen werkgevers en hun medewerkers onder druk. Kantoorpersoneel werkt vaker thuis, productiepersoneel moet met allerlei extra veiligheidsmaatregelen zien om te gaan. Hoe de verhoudingen en de sfeer toch goed te houden? Dat vergt wat van de communicatievaardigheden.

Kapitein op woelige baren

Op crisismomenten is het voor de ondernemer of bedrijfsleider op het bedrijf belangrijk om als een kapitein op schip in ruwe zee vooral niet onzichtbaar te zijn. “Communiceer transparant en bemoedigend over de crisismaatregelen die u neemt, over hoe het met eventuele zieke collega’s gaat, over de koers die jullie verder zullen varen”, aldus tip 1 van de Werkgeverslijn. “Laat ook ruimte voor vragen van zowel uw eigen medewerkers als externe partijen. Nog meer dan anders bent u nu de leidersfiguur waar mensen naar op zoek zijn.”

Open oog voor welzijn medewerkers

Niet wegwuiven van zorgen is ook een tip, net als het organiseren van virtuele en waar mogelijk ook nog live contactmomenten tussen collega’s. Meer over communicatie in de coronacrisis is te vernemen op het dertiende corona-webinar van de Werkgeverslijn op dinsdag 10 november.

Lees meer over het coronavirus in dit dossier.

Download op FoodAgribusiness.nl de gratis whitepaper Het vaccin voor jouw business en kijk de webinars over ondernemen in coronatijd terug:

Hoe creëer ik financiële ruimte in tijden van crisis?
Wat is het effect van corona op de afzetketen?
Kansen zien in tijden van crisis

Of registreer je om te kunnen reageren.