weblog

‘Belastingrente vennootschapsbelasting eindelijk omlaag’

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting is jarenlang 8% geweest. Een ontzettend hoog percentage. Zo hoog dat er in feite sprake was van een extra belastingheffing door middel van de omweg van de rente.

Die 8% gold overigens alleen als je moest betalen aan de fiscus. Kreeg je de rente van de Staat, dan was het percentage opeens fors lager.

De rentes zijn op dit moment historisch laag. Zowel voor leningen als voor tegoeden. Deze week berichtte Rabobank dat spaarders met meer dan € 250.000 geen rente meer krijgen, maar rente moeten betalen om het geld bij de bank te mogen stallen. Als je dat in ogenschouw neemt, dan is het niet meer dan logisch dat ook de belastingrente omlaag gaat.

Rente gelijk getrokken met die van andere belastingen

Gelukkig heeft de staatssecretaris van Financiën meegedeeld dat het percentage van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting per 1 oktober 2020 wordt vastgesteld op 4%. Daarbij is op dit moment het uitgangspunt dat dit percentage geldt tot en met 31 december 2021.

Met deze tijdelijke tegemoetkoming bedraagt de belastingrente met ingang van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 voor alle middelen 4%. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt zo gelijk getrokken met de belastingrente voor andere belastingen, zoals de inkomstenbelasting die al 4% bedroeg.

Lagere invorderingsrente verlengd vanwege coronaspoedwet

Voor de invorderingsrente (is wat anders dan belastingrente) geldt dat het op grond van de Verzamelspoedwet Covid-19 verlaagde percentage van 0,01%, met ingang van 1 oktober 2020 wordt verlengd. Het uitgangspunt is dat dit verlaagde percentage geldt tot en met 31 december 2021.

Een rente van 4% vind ik nog steeds aan de hoge kant. Hopelijk wordt het percentage nog verder verlaagd. Dat lijkt mij niet meer dan redelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.