commentaar

‘Selectief winkelen’

D66 zet vraagtekens bij de beoordeling van middelen door het Ctgb, voluit het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Aanleiding voor de twijfel is een uitzending van Follow the Money. Dit platform oordeelt dat er sprake is van belangenverstrengeling in Wageningen, waardoor de onderzoeken niet onafhankelijk zijn. Onder andere Wageningen Universiteit en Research levert adviezen aan het Ctgb, waarop dit college een oordeel velt.

Hoe definieer je belangenverstrengeling?

Follow the Money grijpt naar de discussie over neonicotinoïden. Volgens het platform financiert Bayer het onderzoek naar bijensterfte, en stuurt de chemiegigant daarmee. De conclusie dat de Varroamijt de belangrijkste oorzaak is van bijensterfte is, is in die redenering meteen verdacht.

Kernvraag is hoe je belangenverstrengeling definieert. Feit is dat op universiteiten al 25 jaar een marktwerking geldt. Het is bewust beleid. Niet alleen de overheid betaalt, maar ook het bedrijfsleven. Bedrijven zetten gerichte opdrachten uit. Ook het topsectorenbeleid is op dit principe gebaseerd. Hier is allemaal niks mis mee, zolang niet getornd wordt aan de wetenschappelijke basisbeginselen.

Strijd om middelenbeleid

Juist dit schuurt in de strijd om het middelenbeleid. Strijd, ja zo mag je het noemen. Over en weer schieten de partijen wetenschappelijke studies het debat in. Soms met tegengestelde resultaten. Ieder winkelt selectief in het rapportencircuit, laat onwelgevallige conclusies onbesproken, of beticht de ander van belangenverstrengeling. Kortom, er is geen vertrouwen.

Dit selectief winkelen is politiek

Wageningen is in de ogen van sommigen in de strijd tegen middelen ‘verdacht’. In een ander dossier beroept dezelfde groepering zich juist op de expertise van Wagenings onderzoekers. Ofwel, dit selectief winkelen is politiek.

Vraagtekens politiek getint

Natuurlijk moet het Ctgb zich baseren op materiaal van de industrie zelf én van Wageningen. Het instituut kan dit uiterst kostbare en tijdvergende onderzoek niet zelf uitvoeren. Het Ctgb toetst het onderzoek op waarde, en heeft ook vergelijkingsmateriaal van de Europese koepelorganisatie Efsa.

D66’s vraagtekens bij het Ctgb zijn politiek getint. In andere dossiers vertrouwt de partij blindelings op adviesorganen. Ook hier mag je het stempel van – opportunistische – belangenverstrengeling opplakken.

Of registreer je om te kunnen reageren.