3 reacties

‘Bio blijft klein, geen gemeenschapsgeld in steken’

Het stond deze week nog net niet op de voorpagina’s, maar het bericht dat het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven groeit, werd door zowat alle kranten opgepikt. Toch vormt het biologische aandeel nog steeds slechts 4,3% van de totale agrarische afzetmarkt.

Concreet: het bio-areaal groeide met 2.760 hectare tot in totaal 69.349 hectare, door areaaluitbreidingen op bestaande bedrijven en een groei van het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven.

Groei aantal biobedrijven: 5,6% in één jaar

Afgelopen jaar nam dat aantal volgens Skal toe met 5,6% tot zo’n 2.000 bedrijven. Dat is het zoveelste jaar op rij met steeds meer biobedrijven, in een sector waarin het aantal bedrijven juist flink afneemt. Het CBS komt overigens op wat lagere cijfers uit, volgens haar blijft het biologische aandeel steken op 3,3%.

Nederland is relatief klein bioland

Europees gezien is Nederland met deze cijfers bepaalt geen pottenbreker. Voor het echte biologische werk kom je uit in Oostenrijk (koploper met 23,4% aandeel biologisch van heel de markt) en landen als Estland en Zweden (zo’n 19%). Volgens de ketenorganisatie voor biologische landbouw en voeding Bionext doen ook Duitsland, Frankrijk en België het beter met 6 tot 7% marktaandeel.

Zak geld

Dat Nederland achterblijft, ligt volgens Bionext voor een deel bij de overheid. Ze stimuleert ondernemers niet om biologisch te ondernemen en consumenten niet om biologisch te kopen. De aankomende Green Deal moet dat veranderen. De deal is een toezegging van honderden miljarden euro’s vanuit de Europese commissie om er voor te zorgen dat Europa in 2050 het eerste klimaat-neutrale continent wordt. Biologisch wordt daarin benoemd als een van voornaamste oplossingen voor het veiligstellen van een duurzaam voedselsysteem.

Overschakelen van gangbaar naar bio is een keus die primair gaat over bedrijfsvoering (...); die maak je niet omdat toevallig een pot geld beschikbaar is

Een financiële worst zal best helpen om bedrijven te verleiden de stap naar biologisch te maken. Maar of het echt het breekijzer zal zijn voor een overtuigende opmars van biologische geproduceerde producten, is zeer de vraag. Want overschakelen van gangbaar naar bio is een keus die primair gaat over bedrijfsvoering. Zo’n ingrijpende keus maak je als ondernemer en heeft structurele consequenties. Je maakt die ook niet omdat er toevallig een pot geld beschikbaar is.

Dan is het nóg de vraag of bio economisch en uit oogpunt van milieu altijd gunstiger is

En dan is het nóg de vraag of bio economisch en uit oogpunt van milieu altijd gunstiger is. De gangbare sector heeft immers grote stappen gezet in efficiëntie en in milieubewust denken en handelen, waardoor de afstand tussen gangbaar en bio niet meer zo groot is. Blijkbaar is het rendement van biologisch telen ook niet dusdanig riant dat het een reden is voor een massale overstap naar biologisch produceren.

Prijs telt

Verder is het de vraag of de consument werkelijk uitkijkt naar meer bio in het winkelschap? Wellicht in landen als Scandinavië en Duitsland, maar niet in eigen land, waar ‘prijs’ nog altijd het belangrijkste aankoopargument is.

Een voorspelling: volgend jaar zullen Skal en het CBS weer vaststellen dat het aantal biologische bedrijven gegroeid is, maar dat je deze verschuiving moet zoeken in de cijfers achter de komma. Een Green Deal verandert daar weinig aan.

Laatste reacties

 • P Verschuren

  Die areaalcijfers zijn op zichzelf volkomen niets zeggend. Zijn er ook productiecijfers om er naast te leggen Joost? Die 23% zijn misschien wel de skipistes....

 • P Verschuren

  Hoe zit het eigenlijk met de mineralen kringloop in de bio sector? Jaarlijks worden via het afleveren van producten aan de consument een fors deel van de mineralen uit de kringloop afgevoerd. In tegenstelling tot in de gangbare sector kunnen deze verliezen niet worden aangevuld met kunstmest. Organische biomeststoffen invoeren kan ook niet. Je kunt wel wat stikstof vastleggen met vlinderbloemigen, maar dat is een druppel op de gloeiende plaat. Aanvullen met gangbare organische mest mag ook niet neem ik aan.

  Kan iemand mij uitleggen waar de mineralen vandaan komen of heb ik zo juist blootgelegd dat de bio sector fundamenteel niet kan bestaan.

 • P Verschuren

  Toevallig staat er in de nieuwe oogst van 31-01 op blz 25 een artikel met de veelzeggende kop "biologische sector wil af van gangbare mest". Dus de bio sector kan maar voor slechts maximaal 70% in de eigen mineralen behoefte voorzien staat hier te lezen. In het verleden was dit nog lager. Hierbij komt dan ook nog dat in biologische mest gangbaar stro wordt verwerkt dus het werkelijke percentage ligt nog lager. Met andere woorden er bestaat geen biologische sector(nergens) en wat ervoor door moet gaan kan enkel bestaan bij de gratie van de gangbare sector die stro en mest ter beschikking stelt. Kan de politiek hier even akte van nemen. De conclusie zou moeten luiden dat we moeten kappen met die handel. Het is consumentenbedrog over de rug van de gangbare duurzame teelt. Dat heeft dan een grote mond over kringlopen en het niet gebruiken van kunstmest.....

Of registreer je om te kunnen reageren.