weblog

‘Veel hobbels in korte keten’

Begin van deze maand kwam het bericht naar buiten van het ministerie, dat minister Schouten op handelsmissie gaat door Nederland.

Dit om de waardering voor Nederlandse streek- en regioproducten vergroten en de afzet ervan bevorderen. Het officieel erkennen van de Taskforce Korte Keten en het instellen van het Platform Multifunctionele Landbouw zijn daar eerste stappen in.

Op eigen kracht

Ton van der Scheer reageerde hier al eerder kritisch op in een weblog. Ja, minister Schouten zal zelf vast al weten wat er te koop is op het platteland en ja, de tak multifunctionele Landbouw is goed bezig met een omzet van € 885 miljoen. Ton geeft weer dat dit op eigen kracht, door de ondernemers, is behaald en dat consumenten de weg weten te vinden. Is dit voldoende?

Nog veel te bereiken

Naar mijn inzien is dit niet voldoende. Uit mijn betrokkenheid bij verschillende initiatieven op het gebied van de korte keten ben ik van mening dat er nog veel te bereiken is om echt een serieuze rol van betekenis te spelen. Vaak ben je nog onderdeel van een lijstje van de ondernemer die ook iets moet doen op het gebied van lokaal ondernemen. Een paar lokale producten in het schap en er kan weer een vinkje worden gezet.

Er zijn heel veel hobbels om te komen tot een bestendige organisatie die actief kan blijven in de korte keten

Dit is ook soms te wijten aan het gebrek van professionaliteit en kennis bij de aanbieders en het zijn van een serieuze partner voor de afnemers. Er zijn heel veel hobbels om te komen tot een bestendige organisatie die actief kan blijven in de korte keten.

Aandacht voor de korte keten

De huidige € 885 miljoen kan een veelvoud worden bij een serieuze aanpak. Dit naast de internationale handel die natuurlijk ook gewoon moet blijven bestaan. Hiervoor doet iedere ondernemer wat hem het beste past. De aandacht van het ministerie voor de korte keten en multifunctionele landbouw is van harte welkom. Minister Schouten is dan ook van harte welkom op het mooie Voorne-Putten om hier kennis te komen nemen van de verschillende initiatieven, zoals bijvoorbeeld De Proefschuur, en wat we daarbij hebben meegemaakt de afgelopen jaren. Dit om gezamenlijk aan de slag te gaan voor een gezonde land- en tuinbouw, goede boer-burgerverbinding en een gezonde maatschappij.

Of registreer je om te kunnen reageren.