commentaar

‘Keuze voor ander kanaal’

Onmiskenbaar is de retail het voornaamste afzetkanaal voor de tuinbouw. Kijk het landschap er maar op na. Grote supermarktketens verdringen de kleinere spelers. Andere kanalen lijken droog te vallen.

Tot 80% van alle groenten en fruit vindt zijn weg naar de consument via het grootwinkelbedrijf. En als die dan ook nog eens centraal inkopen, rest een handjevol partijen aan wie de teler zijn product kwijt kan. Soms rechtstreeks, veelal via de telersverenigingen.

Logische vertolker van consumentwensen

Is dat erg? Nee, helemaal niet. Het grootwinkelbedrijf is als ketenregisseur de logische vertolker van consumentwensen. Leuk of niet. Via die keten ook komen trajecten tot stand als (on the way to) PlanetProof en TopCrop. De biologische teelt volgt via Skal een eigen route.

De retail heeft als dat onmisbare kanaal een machtige positie: in eisen aan teelt, verpakking en in prijsvorming. Te machtig vinden sommigen. De prijsvorming is ondoorzichtig. De teler trekt altijd aan het kortste eind. Althans dat is het gevoel.

Als de prijs iets hoger ligt, zou dit een betere marge voor de telers kunnen inhouden

Landbouwminister Carola Schouten wil de positie van telers versterken. Zij vindt verder ook dat de consument te weinig betaalt voor het voedsel. Als de prijs iets hoger ligt, zou dit een betere marge voor de telers kunnen inhouden.

Alternatief

Terug naar de vraag of de ketenregie via enkele afnemers erg is. Nee, op voorwaarde ook dat er een alternatief is voor telers. Telers moeten de keuze hebben om niét mee te gaan. Om de afzet zelf te organiseren in streekproduct, directe verkoop of zelfs termijnmarkt. In dit nummer van Groenten & Fruit een interview met Jack Aartsen, willens en wetens Kampioen van de kleinere kopers. ‘Geen retail, geen contracten, maar daghandel’ is zijn motto. Afspraken over product en areaal. De dagprijs is leidend. Jazeker is deze route een risico, met pieken en dalen.

Goed om er aan herinnerd te worden dat er überhaupt een keuze voor een ander kanaal mogelijk is

Voor de contracttelers en ook verenigingsleden is kijken naar dit kanaal een goede testcase. Heb je de juiste keuze gemaakt? Goed om er aan herinnerd te worden dat er überhaupt een keuze voor een ander kanaal mogelijk is.

Of registreer je om te kunnen reageren.