commentaar

‘Versnellen in kringloop’

Minister Carola Schoutens realisatieplan Op weg met nieuw perspectief ademt één gedachte uit: versnellen.

Haar visie Waardevol en verbonden van vorig jaar september gaf de richting aan, maar was weinig tastbaar. Om daadwerkelijk de stap naar kringlooplandbouw te maken, is meer sturing nodig. Die geeft zij nu in het uitvoeringsplan.

Je zou denken dat de LNV-kringloopvisie wel tussen de oren zit. Niet dus. 40% van de glastuinders zegt niet eerder van de visie te hebben gehoord; 51% is niet goed bekend. Bij vollegrondstelers liggen deze percentages op respectievelijk 16 en 59%.

Iedere schakel in de keten krijgt zijn rechtvaardig deel van de pot

Efficiëntie van grondstoffen

Ter opfrissing daarom nog enkele hoofdlijnen: Bij bedrijven staat niet langer de kostprijs van producten centraal, maar de efficiëntie van grondstoffen. Iedere schakel in de keten krijgt zijn rechtvaardig deel van de pot. De consument betaalt een ‘eerlijke’ prijs voor het product. Een prijs die recht doet aan inspanningen, gemaakte kosten en belasting van het milieu.

Minister Schouten tekende eind maart 2019 het Tuinbouwakkoord. - Foto: ANP
Minister Schouten tekende eind maart 2019 het Tuinbouwakkoord. - Foto: ANP

Realisatieplan

Het realisatieplan is een opsomming van (toekomstig) beleid en initiatieven, alles doordrenkt met de termen circulair of kringloop. De bodemstrategie is gericht op meetbare kwaliteit en duurzaam beheer. Dit najaar komt een uitvoeringsprogramma voor de onlangs gepresenteerde Toekomstvisie Gewasbescherming. Nog deze zomer start een team Reststromen dat in 2020 tot afspraken moet komen. In Den Haag wordt hard gesleuteld aan het nieuwe mestbeleid. Interessant is hoe Schouten de door de PAS-uitspraak stilgelegde projecten weer vlot wil trekken.

Nederland moet koploper in – jawel – circulaire tuinbouw worden

Koploper

Het is opmerkelijk dat de glastuinbouw zo slecht bekend is met de visie. Juist omdat de sector eind maart nog het Tuinbouwakkoord tekende. Mét Schouten! Nederland moet koploper in – jawel – circulaire tuinbouw worden. De prioriteiten lopen grotendeels parallel met haar visie. De glastuinbouw wil – op eigen voorspraak – in 2040 klimaatneutraal zijn. Daarvoor zijn de miljoenen in het klimaatbeleid hard nodig, net als een oplossing voor CO2-leveringen.

Het is dus van het allergrootste belang mee te praten, mee te denken over de route naar de toekomst. Ja, die ligt in de afzet, in euro’s, maar zeker ook in de license to produce.

Of registreer je om te kunnen reageren.