‘Energieprijzen onder politieke druk’

Rogier Bekke en Sjors de Bruijn
Met al het geharrewar tussen Iran en de VS steeg de olieprijs 4%. Langetermijngas steeg een beetje mee.

De dreiging in de Perzische Golf, waar tankers niet veilig zijn en Iran een Amerikaanse drone uit de lucht schoot, leverde een stijging van de olieprijs op van 4%. Daarnaast zorgde de ontmoeting bij de G20 tussen regeringsleiders van Amerika (Trump) en China (XI Jinping) ervoor dat handelaren meer vertrouwen hebben in een oplossing van de handelsoorlog tussen beide landen. Het gevolg hiervan is dat de olieprijzen hierdoor een opwaartse druk ondervonden, omdat de vraag naar olie kan toenemen als de handelsoorlog ten einde komt.

Gas

Gas deed met die prijsstijging niet of nauwelijks mee. De langetermijncontracten worden meer door de koers van olie beïnvloed, waardoor voor gas de verste future contracten licht stegen in navolging van de olieprijs. Voor de kortetermijncontracten is te zien dat de prijs nog altijd laag is als gevolg van de grote aanvoer van gas via de pijpleiding en zo ook van LNG via scheepvaart.

Warme zomer

De vraag naar gas is door de huidige weersomstandigheden ook laag, er hoeft niet veel elektra met gas bijgemaakt te worden, omdat zon- en windenergie een mooie aanvulling zijn naast de opwek van kolencentrales. Zolang de prijs van LNG in Azië laag blijft, zal de aanvoer hiervan in Europa ook op ruim niveau blijven. De gasbergingen worden inmiddels nog steeds gevuld met goedkoop daggas en de vulgraad in Nederland nadert alweer de 75%.

Elektriciteit

De elektraprijzen voor de korte termijn waren afgelopen week wederom relatief laag, mede als gevolg van het ruime aanbod van onder meer zon- en windenergie. De langetermijncontracten toonden een geringe daling doordat de prijzen voor kolen daalden. De prijs van CO2-emissierechten lijkt er de oorzaak van te zijn dat de langetermijnprijs geen ruimte heeft om verder te kunnen dalen.

Reductie CO2

Afgelopen week zijn de plannen rondom de CO2-heffing getoond. De eisen zijn minder streng dan de industrie eerder gevreesd had. In het plan wordt vermeld dat er alleen een heffing komt over het deel CO2-uitstoot dat meer is dan wat in de eerdere te behalen klimaatdoelen beschreven stond. Dat doel is 14,3 megaton CO2-reductie. Het PBL stelt dat de heffing tussen de € 90 en € 165 per ton uitgestoten CO2 moet liggen om dit klimaatdoel te halen. Alle opbrengsten uit de heffing worden gebruikt om groene maatregelen te nemen voor de industrie. Dit om te voorkomen dat industrie zich naar het buitenland gaat verplaatsen en daar alsnog uitstoot en met de kans dat Nederlandse werkgelegenheid in gevaar komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.