commentaar

Registratie trekkers nu doorzetten

Het is een al jaren slepend verhaal. De registratieplicht voor landbouwvoertuigen. En daarmee samenhangend de kentekenplicht, een APK voor snelle trekkers, verhoging van de maximum snelheid en de toelating tot bepaalde wegen.

Nu ligt er eindelijk een nieuw wetsvoorstel met, naar het lijkt, voldoende draagvlak. Het vraagt wel inspanning. Ruim een half miljoen trekkers, wagens en machines moeten eerst geregistreerd worden en vervolgens in etappes voorzien van een kenteken. Voor de naar schatting 7.000 ‘snelle trekkers’ die harder mogen dan 40 km per uur, komt er ook een periodieke keuring – met ontheffing voor landbouwtrekkers die alleen op het eigen bedrijf werken. Het kost ook geld. De invoering is beraamd op ruim € 10 miljoen. Daarna is het tientjeswerk, per registratie, niet per bedrijf natuurlijk.

Kosten wegen op tegen voordelen die registratieplicht oplevert

Is dat te veel gevraagd? Er staat ook veel tegenover. Ten eerste verhoging van de maximum snelheid van 25 naar 40 kilometer per uur. Zo komt een einde aan de huidige schimmige praktijk waarin niemand weet hoe het hoort. Een ander winstpunt is mogelijke toelating tot sommige wegen waar beheerders een kenteken eisen.

Maar het belangrijkste is de verkeersveiligheid. Met een kenteken kan de politie veel beter dan nu toezien op het naleven van verkeersregels. En dat een periodieke controle van grote, snelle trekkers gewenst is, is eigenlijk een ‘no-brainer’. Nu doorzetten, dus, met dit verhaal.

Of registreer je om te kunnen reageren.