weblog

‘Negatief daglicht’

Zo langzamerhand begin ik me steeds meer op te winden over hoe de land- en tuinbouw in de media in een negatief daglicht staan, zegt Niels Zuurbier.

Te meer daar het moment van publiceren van sommige zaken geen toeval kan zijn en de ngo’s er een verborgen agenda op na houden om gewasbeschermingsmiddelen uit te bannen, hoewel dat niet zal bijdragen aan een beter milieu.

Geen toeval

Zo was er onlangs de publicatie van het omwonendenonderzoek naar het effect van gewasbeschermingsmiddelen. Laat dat onderzoek nou net gepubliceerd worden vlak voor het Tweede Kameroverleg over gewasbescherming. Dat kan in mijn ogen geen toeval zijn.

Medicijnen worden veel meer teruggevonden in het oppervlaktewater, maar de rijen voor de apotheker zijn nog altijd langer dan die voor de groenteschappen

De rol van middelen wordt ook heel eenzijdig belicht, in de trant van ‘gewasbeschermingsmiddelen zijn alleen maar gif en gif is per definitie slecht voor het milieu’. Maar als het om verduurzaming gaat, dan is dat niet het issue. Medicijnen worden bijvoorbeeld veel meer teruggevonden in het oppervlaktewater, maar de rijen voor de apotheker zijn nog altijd langer dan die voor de groenteschappen. En naar de totale milieuvervuiling gekeken, de rol van gewasbeschermingsmiddelen is daarin bescheiden. Telers zitten ook niet op weer een bespuiting te kijken, want de middelen zijn duur en je krijgt geen garanties op resultaat. Ook zijn er controles op MRL’s en residu, dat is juist een reden er zorgvuldig mee om te gaan.

Gezondheid van gewassen

Zoals mensen wel eens medicijnen nodig hebben, zo geldt dat ook voor de gezondheid van gewassen. Vroeger was de gemiddelde levensverwachting van een mens een stuk lager dan nu. Dat hangt mede samen met de ontwikkeling van steeds betere medicijnen.

Als de publiciteit rond de land- en tuinbouw vooral negatief blijft, dan voorspel ik dat steeds meer telers dit gewoon ‘zat’ zijn

Toch zie ik ook een rol voor de overheid om eten van gezonde groenten en fruit te bevorderen, om zo het gebruik van medicijnen juist te verminderen en bij te dragen aan een beter milieu … Als dat niet gebeurt en de publiciteit rond de land- en tuinbouw blijft vooral negatief, dan voorspel ik dat steeds meer telers dit gewoon ‘zat’ zijn. Ik hoor het ook vaker, het is een reden ermee te stoppen. Ik voorspel lege groenteschappen en nog langere rijen bij de apotheek, maar daar is het milieu zéker niet bij gebaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.