weblog

‘ICT-project NVWA mislukt’

Landbouwminister Schouten heeft per direct een groot ICT-project bij de NVWA stopgezet.

In het ICT-project Inspect is tot nu toe al € 65 miljoen gaan zitten. Maar nu al wordt duidelijk dat om eind 2021 het gestelde doel te halen, het budget van € 95 miljoen met tientallen miljoenen overschreden zal worden. En de deadline van 31 december 2021 trouwens ook.

Slim computersysteem

Dat einddoel is kort en goed: een slim computersysteem waarmee de inspecteurs beter risicogericht toezicht moeten kunnen houden op onder meer bedrijven van tuinders en boeren. Beter dus dan ze nu al doen.

Natuurlijk kan het altijd beter. Vraag dat maar aan de pluimveehouders die toevallig ook vandaag de NVWA voor de rechter daagden, omdat eerder ingrijpen van de NVWA op tips dat er iets mis zou zijn met de werkwijze van bloedluisbestrijder Chick Friend, de sector zou hebben kunnen behoeden voor de miljoenenverslindende fipronil-affaire.

Alles te bestrijden met big data

Het moderne antwoord op de vraag hoe we oude en beproefde methoden kunnen verbeteren, wordt de laatste jaren in 2 woorden geschreven: big data. Slimmer werken kan alleen nog maar met betere ICT. Maar de overheid en ICT-projecten, dat is dan weer opletten geblazen. Dat vindt de overheid, door schade en schande wijs geworden, zelf ook. Daarom is er het Bureau ICT-toetsing (BIT), dat Schouten heeft geadviseerd dat NVWA-project stil te leggen en waar zij ook naar heeft geluisterd.

Geld (niet) als verdampt beschouwd

“De komende periode gaat minister Schouten samen met de NVWA bekijken op welke manier de gestelde doelen uit NVWA 2020 alsnog gehaald kunnen worden”, schrijft het ministerie. “Hierbij wordt vastgesteld hoe de investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan, zo goed mogelijk benut kunnen worden. Ook wordt gekeken hoe bestaande ICT-systemen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden.”

Dat laatste om de burger toch vooral het idee te geven dat het al bestede geld niet als volledig verdampt moet worden beschouwd. Voor de ondernemer die door de NVWA wordt gecontroleerd, is dit een bericht dat op verschillende manieren gelezen kan worden. Als de belofte van big data hier daadwerkelijk zou zijn ingelost, dan zou dat de inspecties zo goed als waterdicht maken. Oei? Of hoera?

Een theoretisch dilemma. Want die belofte van een maakbare maatschappij, waar met digitaal verwerkte data voortaan alles en iedereen in het gareel zou kunnen worden gehouden, die is op zijn best voorbarig. En waarschijnlijk in de praktijk sowieso nooit te realiseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.