weblog

’Nooit te oud om te boeren’

Een dame van 92 jaar heeft haar fiscale ondernemerschap voor de belastingrechter moeten afdwingen.

Je bent nooit te oud om een bedrijf te starten. De leeftijd maakt niet uit. Ook hoogbejaarde ondernemers komen in aanmerking voor het fiscale ondernemerschap met alle bijbehorende faciliteiten. Dat is ook vanzelfsprekend. Leeftijdsdiscriminatie is verboden en wijsheid komt met de jaren.

Toch heeft een krasse dame van maar liefst 92 jaar haar fiscale ondernemerschap voor de belastingrechter moeten afdwingen. De inspecteur vond namelijk dat de kersverse nieuwe agrariër alleen maar toetrad tot het landbouwbedrijf van haar kinderen om in aanmerking te komen voor fiscale faciliteiten. Er was volgens hem sprake van een schijnhandeling.

Erf- en schenkbelasting

Ik begrijp de gedachtegang van de inspecteur wel. Het is natuurlijk vreemd dat er op zo’n hoge leeftijd er toegetreden wordt tot het bedrijf van de kinderen. Maar er is niets dat dat verbiedt.

De familie maakte er overigens ook geen geheim van dat de toekomstige mogelijkheden om gebruik te maken van de bedrijfsopvolging in de erf- en schenkbelasting (BOF) een reden was om moeder fiscaal onderneemster te maken. En dat snap ik in dit geval heel goed. Moeder verpachtte namelijk ruim 57 hectare landbouwgronden aan haar zoon. Box 3 vermogen dus dat niet in aanmerking komt voor de BOF.

Half miljoen euro

Na het toetreden tot de maatschap door moeder valt deze 57 hectare ondernemingsvermogen onder de toepassing van de BOF. Dat scheelt straks al snel circa een half miljoen euro aan schenk- en erfbelasting die niet verschuldigd is. Al met al ging het dus om veel (toekomstige) belastingheffing die op het spel stond in deze procedure.

Waarborgen van de continuïteit van het familiebedrijf

Maatschapsovereenkomst

De rechtbank maakte korte metten met de stellingen van de inspecteur. Er is een maatschapsovereenkomst aangegaan. En er is volgens de rechtbank geen sprake van schijnhandelingen, ook al is de maatschap aangegaan om in de toekomst gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en/of erfbelasting.

Moeder en zoon stelden overigens ook dat het aangaan van de maatschap niet uitsluitend is ingegeven door fiscale motieven, maar ook andere overwegingen. Zij noemden in dat kader het waarborgen van de continuïteit van het familiebedrijf. En dat de continuïteit van het bedrijf sterker wordt doordat er in de toekomst minder erf- belasting verschuldigd is, is zonder meer een feit. Zo zie je maar weer: je bent nooit te oud om te boeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.