weblog

‘Giftig wantrouwen jegens overheidscijfers’

‘Hormoongif op groente en fruit’ of toch gewoon goed nieuws van de NVWA? Het is maar wat je benadrukt.

Vanmorgen kopte Trouw onheilspellend: ‘Groente en fruit vaak vervuild met hormoongif’. Op de voorpagina zelfs. De krant had de jaarlijkse rapportage van de NVWA over hoe veel of weinig resten van middelen er op groente en fruit zijn gevonden niet afgewacht, maar zich specifieker gefocust op de meetgegevens van onze nationale voedselwaakhond.

De NVWA let zelf vooral op overschrijdingen van toegestane doses middelen en op resten van niet toegestane middelen. Dat levert al jaren positief nieuws op: van dergelijke overtredingen is steeds minder sprake. En als er al sprake van is, dan nog in het minst door Nederlandse telers.

Pluim op de hoed van telers

Ook dit jaar is het bericht van de NVWA een pluim op de hoed van onze telers. Maar goed nieuws is geen nieuws, is nog altijd de wet bij menig krantenredactie. Zeker als er achter dat goede nieuws minder florissante zaken schuilen. In dit geval dus stoffen die hormoonverstorend kunnen werken en die in verband worden gebracht met een aantal chronische ziekten en met aangeboren afwijkingen.

Dat is te lang voor in een krantenkop, dus daar wordt het hormoongif. En ook in de artikelen die Trouw er vandaag aan wijdt, krijgt effectbejag een paar keer de overhand. Bijvoorbeeld als de door deze stoffen veroorzaakte gezondheidskosten worden berekend: jaarlijks zou dat de Europese landen € 157 miljard kosten.

Voor een goed schrikeffect

Een bedrag dat zo bizar hoog is dat het doet vermoeden dat voor een goed schrikeffect wel héél veel ziektegevallen geheel of voor een flink deel aan deze stoffen is toegeschreven. Dat alles om de Europese Commissie toch vooral vaart te laten maken met het kennelijk al in 2009 geformuleerde voorzorgprincipe als het gaat over het toepassen van deze stoffen in allerlei producten, zoals in een aantal gewasbeschermingsmiddelen. Nu nog gewoon toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.

Wantrouwen in duiding door overheid

Boeren en tuinders zijn het niet altijd eens met de duiding door overheidsinstanties van meetgegevens rond milieu en gezondheid. Dat wordt door journalistieke commentatoren graag op kalme en verstandige toon gecategoriseerd in het groeiend wantrouwen tegen overheid en politiek dat leeft onder burgers en ondernemers. Dat zou geloofwaardiger zijn als die kalme toon ook consequent wordt doorgevoerd wanneer het de journalist is die de overheidsduiding van meetgegevens wantrouwt en in een ander daglicht wil zetten.

Of registreer je om te kunnen reageren.