weblog

1 reactie

‘Zwakste schakel PlanetProof’

Een volledig seizoen met de vernieuwde invulling van PlanetProof zit erop. Over de ambitie om te komen tot duurzame productiemethodes heerst alom overeenstemming, van veredelaar tot plantenkweker, teler, handel en retail. Over of er in 2019 ook daadwerkelijk duurzaamheidsstappen zijn gezet, denk ik tweeledig.

Per product zijn de stappen misschien niet zo groot, maar omdat het over een groter areaal gaat, is het effect per saldo waarschijnlijk groter. Voor de telers die voorop lopen, is de winst echter minimaal. Het onderscheidend vermogen is afgenomen en voorlopers maken daarom pas op de plaats in hun eigen duurzaamheidsagenda.

Per saldo betekent PlanetProof een nivellering van de duurzaamheidsactiviteiten in heel de sector

Juist bij deze bedrijven is het milieukeurcertificaat niets meer dan een extra paragraaf in GlobalGap, wel met een eigen certificering en controle en de bijbehorende kosten. Per saldo betekent PlanetProof een nivellering van de duurzaamheidsactiviteiten in heel de sector.

Bij alle producten inzetbaar

Omdat de kaders van PlanetProof pragmatisch zijn, is het wel bij alle producten inzetbaar. De beoordelingscriteria zijn dusdanig flexibel dat onmogelijkheden in de certificering er uit te filteren zijn en normen kunnen worden aangepast. Dat schept ruimte voor minder bekende teelten of voor producten waarbij het productieproces meerdere jaren omvat.

De laagste prijs

Maar dan de prijs … De belofte om de meerkosten te vergoeden, is maar heel beperkt ingelost. Soms ligt de prijs iets hoger, maar meestal is de prijs niet hoger dan voor het gangbare product. Dat is deels de verantwoordelijkheid van telers(verenigingen) die daarmee akkoord gaan, maar het wijst ook op een verkeerd sentiment bij de retail. De supermarktwereld opereert nog steeds bij de gratie van de laagste prijs. Dat speelt nu zelfs bij EKO-producten. Weliswaar als pilot, maar het is een zeer bedenkelijke route.

Door de nadruk te leggen op de prijs ontkracht je ieder ander aankoopargument

Immers, het argument om duurzame producten te kopen moet nooit de prijs zijn, maar de – al dan niet rationele – toegevoegde waarde van een duurzame productie. Door de nadruk te leggen op de prijs ontkracht je ieder ander aankoopargument. Deze manier van denken en handelen zorgt voor stagnatie van duurzaamheidsactiviteiten. Na een volledig seizoen PlanetProof is duidelijk waar de zwakste schakel in de keten zit: bij de partij die blijft hameren op de laagste prijs.

Eén reactie

Of registreer je om te kunnen reageren.