weblog

‘Energieschuld door mooie belofte’

Het Klimaatakkoord … o ja. Door al het stikstofgedoe bijna vergeten.

Om van dat Klimaatakkoord een succes te maken, is het aan de politiek om wenselijk gedrag te stimuleren en onwenselijk gedrag te ontmoedigen. Dat eerste doe je met subsidies en dat laatste met heffingen en opslagen. Dat eerste heeft de tuinbouw al jaren heel goed in de vingers. Regelingen als MIA en Vamil werden altijd heel goed gevonden door investerende tuinders. Daar kwamen de EIA en de IRE bij en natuurlijk de SDE en de SDE+.

Zet die wkk op gas volle porrie aan en ik ben goedkoper uit

Opslag Duurzame Energie

Maar nu is de tuinbouw aan de andere kant van het spectrum ook ineens in beeld. Ondanks een snel in de steigers gezette tegenlobby door Glastuinbouw Nederland is de Tweede Kamer vorige week toch akkoord gegaan met een verhoging van 177% van de Opslag Duurzame Energie voor ‘middengebruikers’. Glastuinder Rob Baan schetst in een column op zijn website de gevolgen: hij is door de verhoging van de ODE in één klap € 200.000 extra kwijt, wrang genoeg juist doordat hij de afgelopen jaren zijn bedrijf volledig elektrisch heeft gemaakt, met groene stroom uit Noorwegen en warmte-koudeopslag. Nu is hij blij dat hij door de overname van een buurbedrijf ook een gasgestookte wkk heeft overgenomen. “Het is voor mij een heel simpel rekensommetje. Zet die wkk op gas volle porrie aan en ik ben goedkoper uit. Lekker signaal overheden!”

Houtstook

Regeringspartijen CDA en VVD willen nu ter compensatie glastuinders extra mogelijkheden geven om gebruik te maken van de SDE+. Een van de nu nog subsidiabele zaken waar menig tuinder naar kijkt is houtstook. Die mogelijkheid is verleden week maar ternauwernood behouden gebleven, nadat minister Wiebes de angel uit een Eerste Kamermotie tegen gesubsidieerde houtstookcentrales wist te halen. Maar wie kan garanderen dat als tuinders eenmaal hebben geïnvesteerd in houtgestookte warmtekrachtkoppeling daar niet straks alsnog een streep doorheen gaat?

Eén strategie werkt in elk geval altijd: per saldo meer energie opwekken dan dat je gebruikt. Die belofte lag al opgesloten in de projectnaam ‘kas als energiebron’. En belofte maakt schuld.

Of registreer je om te kunnen reageren.