weblog

‘Brexit-game en stikstofspel’

De werkelijkheid benaderen alsof het een computerspelletje is. Daar kwam Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN) al in 2007 mee aan in een poging om de tuinbouw wat hipper te maken.

Medewerkers in de kas en de daaraan hangende arbeidsregistratie zou een soort Battle van Avatars kunnen worden, was de gedachte van Work is Gaming.

Serieus spel

Ik moest daaraan denken toen ik las dat het GroentenFruit Huis op een bijeenkomst over de brexit de deelnemers in een zogenoemd Serious Game liet stoeien met scenario’s van een no-deal en wat er dan allemaal met je handelsstromen van en naar het Verenigd Koninkrijk kan gebeuren. Die benaming ‘serieus spel’ heeft precies de gespletenheid in zich die veel van de huidige actualiteit lijkt te kenmerken. Al meer dan een jaar lang maken we ons immers vrolijk over dat vreemde spel dat in de Britse politiek gespeeld wordt, terwijl het ons tegelijkertijd droevig kan stemmen of zelfs boos maakt.

Aandacht voor speltheorie

In de economie is er al lang serieuze aandacht voor de speltheorie, waarmee spelenderwijs de praktische werking van economisch handelen zou kunnen worden bekeken en verklaard. Het is ook vast geen toeval dat de hoofdeconoom van het Centraal Bureau voor de Statistiek Peter Hein van Mulligen ook mede-oprichter is van de website spellengek.nl. Het hééft ook wel iets om de wereld terug te brengen tot een spelbord en volgens de regels van het spel te proberen een winnaar te worden.

Tomaten telen als game en het team met de beste computer wint

Ondertussen zijn de computers jaar op jaar verveelvoudigd qua rekenkracht en de mogelijkheden om de complexiteit van de werkelijkheid te benaderen zijn enorm verbeterd. Sinds de Autonomous Greenhouse Challenge weet de glastuinbouw dat maar al te goed. Tomaten telen als game en het team met de beste computer wint.

Vertrouwen op de computer

Nu hangt de Britse economie nog af van het door elkaar heen brullen van Lagerhuisleden. Net zoals het lot van onze economie gegijzeld wordt door plattelanders op trekkers en stedelingen in kantoren die welles en nietes naar elkaar roepen. Het vertrouwen in politici, maar ook in wetenschappers en in media is ver te zoeken. Zou artificiële intelligentie ons daar ook niet vooruit kunnen helpen? Laat de computer het maar uitzoeken. Misschien dat we die meer vertrouwen.

Of registreer je om te kunnen reageren.