weblog

‘Proefprocedures aanhorigheden bij stallen’

Wat hoort er allemaal bij een stal? Horen sleufsilo’s, mestsilo’s, mestplaten en erfverharding bij de bedrijfsgebouwen of zijn het bedrijfsmiddelen waarop apart kan worden afgeschreven. Met andere woorden: zijn het aanhorigheden bij de stal?

Over deze vraag worden op dit moment een drietal proefprocedures gevoerd door de Belastingdienst en de agrarische accountantskantoren. De Belastingdienst stelt dat de erfverharding, mestplaten en de silo’s een aanhorigheid zijn en daarom tot het gebouw horen. De agrarische accountantskantoren, verenigd in de VLB, zijn een andere mening toegedaan. Volgens hen is er sprake van vrijstaande bedrijfsmiddelen waar zonder beperking op afgeschreven kan worden.

Drie uitspraken in het voordeel van de fiscus

Inmiddels hebben de (lagere) rechters bij de rechtbanken uitspraak gedaan. Alle 3 in het voordeel van de fiscus. Sleufsilo’s et cetera zijn aanhorigheden bij de bedrijfsgebouwen en worden daarom samen met de bedrijfsgebouwen afgeschreven. De eerste ronde is dus voor de fiscus.

De bodemwaarde is 50% van de WOZ-waarde

Afschrijven tot bodemwaarde

Het belang van de proefprocedures die op dit moment worden gevoerd, zit hem in de afschrijvingsmogelijkheden. Op gebouwen mag je slechts afschrijven tot op de bodemwaarde. De bodemwaarde is 50% van de WOZ-waarde als het gebouw in de eigen onderneming wordt gebruikt. Deze beperking geldt niet voor andere bedrijfsmiddelen. Die mag je afschrijven tot restwaarde. Als bijvoorbeeld de sleufsilo in de proefprocedure aanhorig is aan het gebouw dan valt de silo onder de afschrijvingsbeperkingen. Hetzelfde geldt voor de mestsilo, de mestplaten en de erfverharding.

Het is nog zeker geen gelopen race

Besloten vennootschap

Het belang voor ondernemers die hun onderneming in een BV of NV uitoefenen wordt volgend jaar waarschijnlijk nog groter. Het kabinet is namelijk van plan om de afschrijvingsmogelijkheden van ondernemingen die vennootschapsbelasting verschuldigd zijn nog verder te beperken. Op gebouwen mag je volgens de plannen slechts afschrijven tot op de bodemwaarde. Deze bodemwaarde wordt gelijk aan 100% van de WOZ-waarde. Afschrijven onder de WOZ-waarde is dan niet meer mogelijk voor NV’s en BV’s.

Op dit moment liggen de procedures bij de (hogere) gerechtshoven. Ik ben erg benieuwd wat zij van deze rechtsvraag vinden. Het is nog zeker geen gelopen race.

Of registreer je om te kunnen reageren.