commentaar

‘Uit verdachtenbankje’

De vinger wijst naar de land- en tuinbouw. Ook nu weer. Het aantal insecten in Nederland daalt dramatisch, meldt Natuurmonumenten.

In 27 jaar is twee derde van 8 groepen insecten verdwenen. De situatie in de 2 onderzochte Nederlandse natuurgebieden bevestigen een internationale trend. Tijd voor actie, vindt de natuurorganisatie.

Het gaat om de toonzetting en feiten ‘dropping’: ‘jaarlijks wordt 10 miljoen kilo aan chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt!’ De onwetende burger schrikt zich rot: 10 miljoen kilo!! Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten formuleert de aanpak als volgt: “Minder chemie, meer biologie en meer innovatie.”

‘Stop met landbouw de schuld te geven’

Het onderzoek schiet LTO Nederland in het verkeerde keelgat. “Minder insecten, en hop de landbouw krijgt de schuld. Makkelijk scoren”, reageren bestuurders Ingrid van Huizen, Joris Baecke en Claude van Dongen in een emotionele oproep. “Stop met landbouw de schuld te geven.”

Zij raken de gevoelige snaar. Misstanden worden in de media direct breed uitgemeten; de nuance later veelal niet.

‘Het moet altijd minder, beter of anders’

In elk rapport over klimaat, natuur, biodiversiteit of gezondheid staat wel een passage over land- of tuinbouw. Fijnstof, nitraat, residu, et cetera; het moet altijd minder, beter of anders. En ook nu weer spreekt de groene lobby schande. GroenLinks heeft een spoeddebat aangevraagd.

Prijskaartje

Het siert de LTO’ers dat zij niet alle kritiek wegwuiven. Zij beseffen dat gangbare productiemethoden ter discussie staan. Tegelijkertijd brengen zij hun initiatieven voor herstel van biodiversiteit onder de aandacht.

‘Bij een gezonde omgeving met gezond voedsel hoort ook een gezond inkomen voor de producent’

De wil is er, benadrukken zij, maar aan waterberging, landschapsbeheer, akkerranden en houtwallen zit wel een economische kant. Ofwel, de samenleving moet voor ecologie betalen! Dat is terecht. Bij een gezonde omgeving met gezond voedsel hoort ook een gezond inkomen voor de producent. Dat mag best wat sterker worden uitgedragen.

En dan blijft het verdachtenbankje voorbestemd aan diegene die écht een loopje met de regels nemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.