weblog

‘Laat Zuid-Korea u niet de kaas van het brood eten’

Er ligt een kans voor Nederland om groene steden te realiseren waarbij voeding in de stad wordt georganiseerd.

Een warm pleitbezorger van gezamenlijke internationale tuinbouwvisie is Martin van Gogh van Hoogendoorn Automatisering. Sinds hij een routekaart voor de tuinbouw heeft uitgetekend is hij een veelvuldig geziene gast bij bijeenkomsten. Een goed in beeld uitgewerkt verhaal op één A4, wat hij ook nog eens doorspekt met goede voorbeelden kan uitdragen.

Wat hem vooral frustreert, vertelde hij mij, is de wijze waarop de Nederlandse tuinbouw zijn kennis en innovatiekracht verkwanselt. Ondanks alle goede initiatieven als Holland Horti International is er geen sprake van echte samenwerking. Iedereen preekt voor eigen parochie en gaat solitair op projecten af. Dat terwijl het Nederlandse bedrijvencluster goud in handen heeft. Wie weet hoe je een polder kan aanleggen? Wie weet hoe je een haven creëert? Wie weet hoe je moet kweken? Wie weet hoe je de wereld kan voeden op de vierkante meter? Die kennis is aanwezig.

Buitenlandse teeltprojecten takelen af

De leden van branchevereniging van kassenbouwers Avag kunnen heel goed technische hoogstandjes leveren, maar de vraag gaat verder. Veel buitenlandse projecten gingen de mist in door gebrek aan teeltkennis. De eerste periode ging nog wel, maar na een aantal jaren takelen deze projecten af. De vraag die nu wordt gesteld is om naast de techniek ook de groene vingers te leveren en op afroep beschikbaar te zijn.

Andere landen hebben goed naar Nederland gekeken en ontwikkelen door. Zuid-Korea wil bijvoorbeeld hoogwaardige, hightechtuinbouw gaan ontwikkelen. Er zullen 4 zogenaamde smart farming valleys gebouwd worden, waar opleiding, laboratoria, demokassen en te huren kassen samenkomen. Op deze wijze creëren ze hightecharbeidsplaatsen en kunnen ze de grote steden gaan voeden.

In het World Horti Center in Naaldwijk is het dan wel gelukt om een gezamenlijke beurs in te richten, maar iedereen trekt zijn eigen plan. Naast het WHC zijn er nog een aantal experience centers gebouwd en in aanbouw. Gezamenlijk nieuwe concepten aan de wereld tonen gebeurt niet.

Gezamenlijk groene, klimaatbestendige steden realiseren

Er ligt een serieuze kans om als Nederlands bedrijfsleven gezamenlijk groene steden te kunnen realiseren, die klimaatbestendig gebouwd zijn, waarbij de voeding in de stad wordt georganiseerd. De Randstad laat immers zien dat we het kunnen. Een groot aantal megasteden is (veel) groter dan onze Randstad en toch kijken ze hier vol verwondering rond hoe de Nederlanders dit weten te realiseren.

Maar de vragen van deze megasteden beantwoorden vraagt wel echte en hechte samenwerking. Geen praatclubjes, maar samen goede en doordachte concepten op de markt zetten om de stedelingen in een klimaatbestendige stad te laten wonen met lokale voedselproductie. De Zuid-Koreanen hebben veel in hun mars en kijken integraal naar dit vraagstuk en kunnen Nederland zomaar voorbij streven en u de kaas van het brood eten.

Of registreer je om te kunnen reageren.