Energieprijzen blijven stijgen

Rogier Bekke en Sjors de Bruijn
De stijging van de energieprijzen van vorige week zette zich deze week voort voor de prijzen op de lange termijn.

Nadat de Verenigde Staten vorige week uit het Nucleaire akkoord met Iran zijn gestapt, is de olieprijs gestegen. In het kielzog daarvan steeg ook de gasprijs. Verder zijn er weinig redenen in de markt om voor een stijging van de gasprijs te zorgen.

De daggasprijs ligt voor het moment van het jaar ook erg hoog en tikte de afgelopen heel even de 21 cent per kuub aan. Wellicht is dan nog aan te voeren als prijsopdrijvende reden het feit dat het vullen van de gasopslagen voor een deel achterloopt en dat dit gebeurt met het ‘dure’ daggas.

Elektriciteit mee met stijging

Afgelopen week was het beeld niet anders dan de week daarvoor. De lange termijnprijs voor electriciteit steeg door de stijgende kolenprijs. Niet alleen de stijgende kolenprijs, maar ook de huidige stijging van de gasprijs aan de hand van de oplopende olieprijs draagt hier aan bij. De korte termijnprijzen waren daarentegen de afgelopen week ‘acceptabel’ en dit is ook geen verandering ten opzichte van de week daarvoor.

Energie opslaan in lege gasvelden

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), onderzoeksinstelling TNO en Liandon (onderdeel van netbeheerder Alliander) hebben de opdracht gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de mogelijkheid te onderzoeken om duurzaam opgewekte energie grootschalig op te slaan in lege gasvelden.

De mogelijkheid om energie op te slaan wordt belangrijk omdat steeds meer elektriciteit wordt verkregen door de inzet van windmolens en zonnepanelen. Door wisselende weersomstandigheden kennen die pieken en dalen in de productie. Produceren ze meer stroom dan nodig is, dan moet die kunnen worden opgeslagen. Die ‘voorraad’ energie moet vervolgens aangesproken kunnen worden als de productie van groene elektriciteit achterblijft. Het onderzoek moet uitwijzen of opslag door samengeperste stikstof in gasvelden te injecteren technisch en economisch haalbaar is.

Opslagcapaciteit exporteren

Als er veel elektriciteit beschikbaar is, moet die worden gebruikt om de stikstof in het veld te injecteren. Zodra daar behoefte aan is, kan de ‘voorraad’ energie worden aangesproken door de stikstof te laten ontsnappen via een turbine die daardoor weer elektriciteit opwekt. Het systeem moet bijdragen aan een stabiele en betrouwbare energievoorziening. Door de grote hoeveelheid gasvelden zou mogelijk ook ten behoeve van het buitenland energie kunnen worden opgeslagen. Zo zou de opslag exportwaarde krijgen.

Olievoorraad beperkt

De prijs van olie is deze week wederom gestegen nadat de cijfers over de olievoorraden in Amerika bekend gemaakt zijn. Aanvankelijk leek de koers dalend te zijn maar nadat woensdag 16 mei uit cijfers bleek dat de voorraad ruwe olie met circa 1,4 miljoen vaten was afgenomen, steeg de prijs vrijwel direct. Met de helft van de uiteindelijke afname hadden handelaren overigens wel rekening gehouden, maar wat ook meespeelde zijn de sterk afgenomen benzinevoorraden.

Volgens sommige experts moet de prijs niet te hard stijgen. De geschiedenis wijst uit dat bij een stijging van 80% binnen een jaar, er een recessie op komst is. Dat gebeurde volgens financieel analist A.J. Bell al eerder in 1974, 1979, 1990 en 1999. Een jaar geleden stond de olieprijs op bijna $ 50 per vat. Nu staat deze ver boven de $ 70.

Enkele Opec-leden hebben aangegeven dat het mogelijk wegvallen van de Iraanse olie opgevangen kan worden. Maar van opvang is wellicht geen sprake omdat de EU en China wel zaken willen blijven doen met Iran.

De Opec houdt op 22 juni weer een vergadering. De vraag is hoe het kartel nu met de lagere productie omgaat. Het is niet aannemelijk dat de productie van de Opec wordt verhoogd, omdat de organisatie de huidige opwaartse prijsontwikkeling van olie als speculatief beschouwt en niet als het gevolg van olietekorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.