weblog

laatste update:28 apr 2018

‘Storm in de polder om arbeidswet’

Het gaat hard tegen hard in de polder. Met minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als de gezamenlijke kop van Jut.

LTO-voorzitter Marc Calon noemt het wetsvoorstel dat D66’er Koolmees ter internetconsultatie heeft aangeboden ‘een waardeloos voorstel’. Als flex duurder wordt, gaan er teelten uit Nederland verdwijnen, stelt hij. Een bekende mantra, maar wel eentje die steeds realistischer wordt naarmate Nederlandse telers internationaler denken en bedrijven over de grens opzetten.

Vast dienstverband iets minder risicovol

En de bonden waren zo mogelijk nog feller op de Wet arbeidsmarkt in balans. Het is dan ook een wet die veel zaken aanpakt. Flex wordt duurder, maar het ontslagrecht wordt juist iets versoepeld. Wat voor de bonden niets meer of minder is dan een taboe.

Is dát punt voor de werkgevers dan niet reden tot juichen? Nou nee. Vaste dienstverbanden worden door de voorstellen van Koolmees wel iets minder risicovol dan ze nu nog zijn. Er komt de mogelijkheid iemand te ontslaan vanwege een optelsom van ontslaggronden die elk op zich voor een rechter tot nu toe onvoldoende waren om een ontslag goed te keuren.

Transitievergoeding

Ook komt er een compensatiemogelijkheid voor werkgevers die om bedrijfseconomische redenen of vanwege bedrijfsbeëindiging hun ontslagen medewerkers een transitievergoeding moeten betalen.

Daarnaast komt er een einde aan het sneller opbouwen van de hoogte van de hogere transitievergoeding voor elk jaar dat een medewerker langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Daar staat echter tegenover dat waar nu nog geen transitievergoeding hoefde te worden betaald bij ontslag van medewerkers die korter dan 2 jaar in dienst waren, dat onder de nieuwe wet wél het geval zal zijn.

Onderhandelingen cao Glastuinbouw niet makkelijker

En dan: aan de loondoorbetalingsplicht in de Ziektewet is nog niks gedaan, roepen de werkgevers. En dat klopt. Die wet komt later aan de beurt, dus het hele pakket in zijn samenhang bekijken kan nog niet.

Het zal de onderhandelingen voor een nieuwe cao Glastuinbouw niet makkelijker maken. Of zou Koolmees’ schot voor de boeg de partijen juist in elkaars armen drijven? Uiteindelijk komen ze er toch telkens weer uit. Om de cao Open Teelten hoeft alleen nog maar een strik en hij is algemeen verbindend. Mooi op tijd voor de aardbeien.

Of registreer je om te kunnen reageren.